Hlavní obsah

male

Příslovce

  1. špatně, zleMi sento male.Je mi zle., Není mi dobře.Come stai? — Non c'è male.Jak se máš? — Jde to.L'esame è andato male.Zkouška nedopadla dobře.Quel film non è male.Ten film není špatný.Meno male che non piove.Ještěže neprší.andare malene(vy)dařit se, nevyjítcapire male q/qcšpatně/nesprávně pochopit koho/cofarsi maleublížit si, přijít k úrazufinire malešpatně skončit/dopadnoutprenderla malevzít/brát (si) to špatně/zleaversela a maleurazit seandare a male(z)kazit se o potravináchmeno male che...ještě, že..., aspoň, že...
  2. špatně nedokonaleParla male l'inglese.Mluví špatně anglicky. neumí dobře

Citoslovce

Podstatné jméno mužské

  1. zlo, to zléNon c'è nulla di male.Na tom není nic zlého.
  2. špatnost, špatná věc co se nemá dělatHa fatto male a parlarne.Neměl o tom mluvit., To neudělal dobře, že o tom mluvil.fare male a fare qcnemít dělat co, nedělat dobře že udělat covolere male a qnesnášet, nenávidět kohofare del male a qubližovat, (u)škodit komu
  3. bolest, nevolnostMi fa male la testa.Bolí mě hlava.fare male qc a qbolet co koho o částech těla ap., ublížit co komumal di mare/montagnamořská/horská nemocmal d'autonevolnost při jízdě autemmal d'aereonevolnost z létání

Vyskytuje se v

male: Male!Ale ne!, Ach jo! vyjádření nesouhlasu či lítosti

accetto: male accettos nelibostí přijatý/přijímaný, nevítaný host, pomoc ap.

andare: andare a male(po)kazit se, zkazit se

andato: carne andata (a male)zkažené maso

assortito: male assortitoneladící (k sobě), špatně sladěný, nesourodý, nehodící se k sobě

brutto: hovor. brutto malezákeřná choroba, rakovina

conciare: conciare per le feste/male qzřídit, zřezat, podat si koho

fare: far male a qbolet koho, ublížit komu, (u)škodit čemu

farsi: farsi maleublížit si

giudicare: giudicare male q/qcpřepočítat se v kom/čem

grazia: con mala graziahrubě, neomaleně, hulvátsky

meno: meno maleaspoň že tak, tím lépe/líp

mica: mica maledocela dobrý

modo: in malo modošpatně

niente: niente malevůbec (ne) špatný/špatně, dost dobře

parlare: parlare bene/male l'italianomluvit dobře/špatně italsky

ridotto: essere ridotto malebýt na tom špatně

ridursi: ridursi malesejít, zchátrat

rimanere: rimanere/rimanerci male per qcbýt zklamaný z čeho, mrzet co koho, být dotčený čím

riuscire: riuscire bene/maledopadnout dobře/špatně, podařit/nepodařit se

salute: far male alle saluteškodit zdraví

trovarsi: trovarsi bene/malebýt na tom/mít se dobře/špatně

a: Il fumo fa male alla salute.Kouření škodí zdraví.

avere: Dove hai male?Kde tě (to) bolí?

bere: Il bere fa male.Pití škodí.

malo: Mi ha risposto in malo modo.Odpověděl mi drze.

mettersi: Si mette bene/male.Vyvíjí se to dobře/špatně.

mosca: Non farebbe male a una mosca.Neublížil by ani mouše.

però: Però, niente male!No teda, vypadá to dobře!

quello: Quello finirà male!Ten jednou špatně dopadne!

stare: Questo sta male.To se nehodí/nedělá.

vedere: La vedo male.Vidím to bledě.

vendersi: Si vende bene/male.Jde to dobře/špatně na odbyt.

arnese: essere bene/male in arnesebýt na tom dobře/špatně finančně či fyzicky, být dobře/špatně oblečený

arrivare: Chi tardi arriva male alloggia.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

capitare: capitare bene/maledobře/špatně pochodit

cascare: cascare bene/maledopadnout dobře/špatně, zadařit se/nezadařit se, mít štěstí/smůlu

conto: far bene/male i propri contidobře/špatně si to spočítat

di: andare di male in peggiojít od desíti k pěti

finire: finire maleskončit špatně ekonomicky ap.

nuocere: Non tutti i mali vengono per nuocere.Všechno zlé je k něčemu dobré.

Pasqua: mala pasquavelká smůla, neštěstí

peggio: di male in peggiopřen. od desíti k pěti

razzolare: predicare bene e razzolare malekázat vodu a pít víno

venire: Non tutto il male viene per nuocere.Všechno zlé je k něčemu dobré.

dobré: nel bene e nel malev dobrém i ve zlém přestát ap.

horší: andare di male in peggiobýt čím dál (tím) horší

hůř: sempre peggio, di male in peggiočím dál hůř

chovat se: comportarsi bene/malechovat se dobře/špatně

ještě: meno male che...ještě, že... zmírnění negativního

načasovat: scegliere il momento sbagliato per qc, sbagliare il momento di fare qc, pohyb ap. calcolare male qcšpatně si načasovat co

neduh: mali/acciacchi della vecchiaia, magagne dell'etàneduhy stáří

nesprávně: fraintendere, capire male qcnesprávně pochopit co

odbyt: vendersi bene/malejít dobře/špatně na odbyt

pochopit: fraintendere, capire male q/qcšpatně pochopit koho/co

pomyšlení: Al solo pensiero mi sento male.Při pouhém pomyšlení na to je mi nevolno.

proto: Meno male!No proto!

přijít: prendere un accidente, ublížit si farsi malepřijít k úrazu

šlápnout: mettere male il piedešpatně šlápnout

špatně: zdravotně stare molto male, finančně essere mal messobýt na tom špatně

ublížit: farsi maleublížit si

uškodit: farsi male, přen. darsi la zappa sui piediuškodit si

vychovaný: osoba maleducato/-a, pes ap. male allevato/-ašpatně vychovaný

zlé: nel bene e nel malev dobrém i (ve) zlém

zlo: il minore dei due malimenší ze dvou zel

bolet: Mi fanno male i piedi.Bolí mě nohy.

být: Mi sento male/bene.Je mi špatně/dobře.

čert: Fa un male del diavolo.Bolí to jako čert.

dopadnout: Quello finirà male!Ten špatně dopadne!

dotknout se: Non voglio farti del male, ma...Nechci se tě nějak dotknout, ale...

hrom: Fa male da impazzire., Fa un male cane.Bolí to jako hrom!

hrozně: Mi sento malissimo.Je mi hrozně.

ještěže: Meno male., Meglio così.Ještěže tak.

krk: Mi fa male la gola/il collo.Bolí mě v krku/za krkem.

mizerně: Mi sento malissimo., Sto da cani.Je mi mizerně.

natlouct: Si è fatto male al ginocchio.Natloukl si koleno.

nést: Ha sopportato male la morte di lui.Jeho smrt nesla špatně.

obchod: Gli affari vanno bene/male.Obchody jdou dobře/špatně.

pobolívat: Mi fa un po' male la gola.Pobolívá mě v krku.

podělat se: Tutti i suoi progetti sono andati male.Všechny plány se mu podělaly.

přece: Dopotutto non è così male.Přece jen to není tak špatné.

rozlámaný: Mi fa male dappertutto.Jsem celý rozlámaný.

sníst: Ho mangiato qualcosa di male.Snědl jsem něco špatného.

strašně: Mi sento malissimo.Je mi strašně.

šíleně: Fa un male terribile.Šíleně to bolí.

škoda: Non sarà male ...Nebude na škodu ...

škodit: Non farebbe/sarebbe male..., ... non nuocerebbeNeškodilo by...

špatný: Non è mica male!To vůbec není špatné!

troska: È ridotto proprio male.Je z něj úplná troska.

ujít: Quel film non è male.Ten film docela ujde.

blbě: Mi sento male., od žaludku též Ho la nausea.Je mi blbě.

vést si: Non si comporta male.Nevede si špatně.

vyjít: È andata male., Non è andata., Non è riuscito.Nevyšlo to.

vykládat si: Hai capito male.To si špatně vykládáš.