Hlavní obsah

andato

Vyskytuje se v

finire: (andare a) finirecome skončit, dopadnout jak zápas ap.

ruba: andare a rubajít na dračku zboží

a: andare a pescajít na ryby

a: andare a piedijít pěšky

acquisto: andare a fare acquistijít nakupovat

addosso: andare addosso a qnarazit do koho

altalena: andare in altalenahoupat se (na houpačce)

andare: andare a prendere q/qc(za)skočit, zajít pro co/koho

andare: andare a trovare qzajít, podívat se za kým

andare: andare a piedijít pěšky

andare: andare in macchina/biciclettajet autem/na kole

andare: andare in aereoletět (letadlem)

andare: andare a pesca/a cacciajít na ryby/lov

andare: andare avantijít dál, přen. con qc pokračovat s čím, v čem

andare: andare oltre qczajít příliš daleko, jíž až za hranici čeho

andare: andare a tentonitápat

andare: andare insiemehodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.

andare: andare sottojít ke dnu i firma ap.

andare: lasciar andare qczanedbávat, nechat chátrat co

andare: lasciarsi andare a qcnechat se unést čím, oddat se čemu, odvázat se, přen. přestat o sebe dbát, nedbat na sebe, zanedbávat se

andare: andare in/a pezzi, andare in frantumirozletět se na kousky, rozpadnout se

andare: andare in cenereshořet, lehnout popelem

andare: andare in fiammevzplanout, začít hořet

andare: andare a male(po)kazit se, zkazit se

andare: andare a montenevyjít, zkrachovat, nevydařit se, podělat se

andare: andare pazzo/matto per qcbýt blázen do čeho, být odvázaný z čeho nadšený

andare: andare bene a qvyhovovat, hodit se, pasovat, sedět komu

andare: far andare qcnastartovat, rozjet co

andare: Come va che ...?Jak to že ...?

andare: andare di modabýt v módě

andare: Il prodotto va conservato in ...Výrobek se uchovává v ...

andare: a lungo andaredlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontu

andata: andata e ritornocesta tam a zpět

andata: biglietto solo andatajednoduchý lístek jen tam

andata: biglietto andata e ritornozpáteční lístek

appresso: andare appresso (a) q/qcjít za kým/čím i cílem ap.

arrembaggio: přen. andare/buttarsi all'arrembaggio di qcvzít co útokem, vrhnout se na co

attorno: andare attornochodit kolem dokola

bagno: andare in/al bagnojít na záchod

banca: andare in bancajít do banky

bene: andare bene a qvyhovovat komu

bici: andare in bicijet na kole

bicicletta: andare in biciclettaje(zdi)t na kole

biglietto: biglietto d'andata e ritornozpáteční jízdenka

braccetto: andare a braccetto con qvést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kým

briciola: andare in briciolerozdrolit se, rozpadnout se na kousíčky

briciolo: andare in briciolirozpadnout se na kousky

caccia: andare a cacciajít na lov

cancrena: andare in cancrenadostat sněť

catafascio: andare a catafasciozaniknout, zhroutit se, rozpadnout se systém ap.

cavallo: andare a cavallojet na koni

cena: andare a cenajít na večeři

cinema: andare al cinemajít do kina

circolo: andare al circolochodit do kroužku

collera: andare in collerarozzlobit se, naštvat se, rozlítit se

collocare: andare/venire collocato tra/fra qcbýt řazen, řadit se kam do skupiny ap.

colonia: andare in coloniajet na tábor

confessarsi: andare a confessarsijít ke zpovědi

conflitto: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

corpo: andare di corpovyprázdnit se, jít na stolici

crociera: andare in crocierapodniknout výletní plavbu

davanti: andare davanti a qc(pro)jít okolo čeho

decomposizione: andare in decomposizionezačít se rozkládat

deriva: andare alla derivabýt unášen (proudem)

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

dimenticanza: andare/cadere in dimenticanzaupadnout v zapomnění

donna: andare a donnelítat za ženskýma

dormire: andare a dormirejít spát

feria: andare in feriejet na dovolenou

festa: andare a una festajít na oslavu

folle: andare in follejít naprázdno o motoru

fondo: andare a fondopotopit se, jít ke dnu i přen.

fondo: andare a fondo di un problemajít k jádru problému

fottere: Vadano a farsi fottere!Ať se jdou vycpat!, Ať jdou do hajzlu!

fottere: přen. vulg. andare a farsi fotterejít do prdele/řiti/hajzlu

frantume: andare in frantumirozbít se na kousky

friggere: přen. andare a farsi friggerejít do háje, jít ke všem čertům

fuga: andare in fugaujet, utrhnout se, jít do úniku

fungo: andare a funghijít na houby

fuori: andare fuori di testazbláznit se, zešílet, pomást se

furia: andare su tutte le furierozzuřit se, rozlítit se, rozběsnit se

gabinetto: andare al gabinettojít na záchod

galoppo: andare al galoppojet tryskem o koni

genio: andare a genio a qzamlouvat se, líbit se komu, být podle čího gusta

giro: andare in giropotulovat se, potloukat se, trajdat

giù: andare giùzhoršit se, zlevnit

incontro: andare incontro a qci přen. jít vstříc čemu, (muset) čelit čemu, potýkat se s čím

indietro: andare indietrozpožďovat se hodinky ap.

: přen. andare troppo in là con qczajít příliš daleko v čem

lecito: andare oltre i confini del lecitojít za hranice dovoleného/zákonného