Hlavní obsah

davanti

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Předložka

  • a q/qc před kým/čím místněandare davanti a qc(pro)jít okolo čehoguardare davanti a sédívat se před sebe/dopředu

Vyskytuje se v

magistrato: portare qc davanti al magistratodát co k soudu

: guardare davanti a sédívat se před sebe

tremare: tremare davanti a qtřást se před kým

tribunale: davanti al tribunalepřed soudem

tribunale: udienza davanti al tribunaleslyšení před soudem

uguale: essere uguali davanti alla leggebýt si rovni před zákonem

oziare: Tutto il giorno ozia davanti alla TV.Celý den se povaluje u televize.

televisore: davanti al televisoreu televize sedět ap.

mnou: přede mnoudavanti a me

mžitka: mžitky před očimapuntini neri davanti agli occhi

porota: řízení před porotouprocesso davanti alla giuria

před, přede: slyšení před soudemudienza davanti al tribunale

rovnost: rovnost před zákonemuguaglianza davanti alla legge

soud: dát co k souduportare qc davanti al magistrato

stanout: stanout před soudemcomparire davanti al tribunale/giudice

u: u soudual tribunale, in giudizio, před soudem davanti al tribunale

účast: za (osobní) účasti kohoin presenza di q, davanti a q

vpředu: Můžu sedět vepředu?Posso sedere davanti?

dopředu: Sednu si dopředu. v autěMi siedo davanti.

pitvořit se: pitvořit se před zrcadlemfare le smorfie davanti allo specchio

projet: Projeli kolem nás.Sono passati davanti a noi.

prokouknout: Hned jsem prokouknul, co je zač.Ho capito subito chi avevo davanti.

před, přede: Dívej se před sebe.Guarda davanti a te.

před, přede: Počkám na tebe před bankou.Ti aspetto davanti alla banca.

před, přede: Je kilometr před námi.È un chilometro davanti a noi.

před, přede: Měl celý život před sebou.Aveva tutta la vita davanti.

televize: sedět u televizeessere seduto davanti alla TV

schopný: být schopný všehonon fermarsi davanti a niente

zamést: zamést (si) před vlastním prahemspazzare davanti alla propria porta