Hlavní obsah

u

Předložka

  1. (blízko) presso, (vicino) a qcbýt u mociessere al potereu stolua tavola, al tavolou okna(vicino) alla finestrabitva u Slavkovala battaglia di Austerlitz
  2. (o prostředí ap.) a(doma ap.) koho da qBydlí u svého přítele.Abita da un suo amico.Je u kamarádky.È dall'amica.u moře rekreace ap.al mare
  3. (část) čeho di qckapsa u kalhottasca del pantalone
  4. (v provozovně ap.) dau lékaředal medico
  5. (úřadu ap.) davanti a(registrovaný ap.) pressou soudual tribunale, in giudizio, (před soudem) davanti al tribunale
  6. (co se týče) koho/čeho di(v případě) in (caso di) q(o činiteli ap.) da qJe oblíbený u dětí.È benvoluto dai bambini.problémy u některých pacientůproblemi in alcuni pazientiU něj mě to nepřekvapuje.Da lui questo non mi sorprende.U velryb tomu tak není.Non è questo il caso delle balene., Questo non vale per le balene.
  7. (okolnosti ap.) au večeřea cenaU jídla se nemluví.Quando si mangia, non si parla.u zkouškyall'esame
  8. (příslušnost) per, presso(ve skupině) inPracuje u policie.Lavora per la polizia.
  9. (příležitost ap.) in, au příležitosti čehoin occasione di qc

Vyskytuje se v

bar: sedět u/na barusedere al bar/banco

bitva: hist. bitva u Slavkovabattaglia di Austerlitz

doma: u nás domaa casa nostra

kadeřník: u kadeřníkadal parrucchiere

krb: u krbu u krbového ohněintorno al caminetto/focolare

kroužkovaný: ling. kroužkované u ůu con un cerchietto sopra

moře: u moře rekreace ap.al mare

my: u násdoma da noi

nás: u násda noi

obhajovat: obhajovat koho/čí případ u soududifendere/perorare la causa di q

obrat: inversione di marcia/a Uobrat do protisměru vozidla

pokladna: koupit si lístky u pokladnycomprare i biglietti alla biglietteria

přepážka: u přepážkyallo sportello

příležitost: u příležitosti čehoin occasione di qc

sebe: u sebe domaa sua casa

slyšení: slyšení u papežeudienza dal Papa

soud: u/k souduin tribunale

večeře: u večeřea cena

voda: dovolená u vodyvacanza balneare

vy: u vás domada voi

vytržení: být (jako) u vytržení z čehoessere in estasi/estasiato per qc

zubař: u zubaředal dentista

dopadnout: U zkoušek dopadl dobře.Agli esami è andato bene.

hřát: To mě hřeje (u srdce).Mi dà una sensazione confortante.

intervenovat: Intervenovali u vedení společnosti.Hanno interceduto presso la gestione della società.

jezero: město u/na břehu jezeracittà sul lago

lékař: u lékaředal medico

nich: Je u nich. domaÈ da loro.

píchat: Píchá mě u srdce/v boku.Sento una fitta al cuore/al fianco.

prolézt: U zkoušek prolezl jen tak tak.Agli esami si era salvato per poco.

propadnout: Propadli u zkoušky.Sono stati bocciati all'esame.

rupnout: rupnout u zkouškyessere bocciato all'esame

sedět: Seděli u stolu.Stavano seduti al tavolo.

telefon: (Ano) u telefonu. to jsem jáSono io.

televize: sedět u televizeessere seduto davanti alla TV

uspět: Neuspěl u zkoušky.Ha fallito l'esame.

zazvonit: zazvonit u dveřísuonare alla porta

kolo: být páté kolo u vozuessere l'ultima ruota del carro

kormidlo: i přen. být u kormidlaessere al timone

koryto: přen. být u korytaaver trovato la cuccagna, godersi la pacchia

nudle: mít nudli u nosuavere moccolo/moccio al naso

vroubek: Máš u mě vroubek!Questa me la segno!, Ho motivo di prendermela con te!

vůz: páté kolo u vozul'ultima/la quinta ruota del carro

zahřát: zahřát koho u srdcescaldare il cuore di q

a: u stolua tavola

abitare: bydlet v podnájmu/u rodičůabitare in affitto/dai genitori

adorazione: být jako u vytržení z čehopřen. essere/stare in adorazione davanti a q/qc

altezza: na úrovni čeho, v jedné rovině s čím, přen. u čeho místněall'altezza di qc

antipode: u protinožcůagli antipodi

appresso: nosit co s sebou/u sebeportare appresso qc

attorno: sedět u ohněsedere attorno al fuoco

banco: prodávat u pultuvendere al banco

battesimo: jít za kmotra komu, být u křtu koho/čehotenere a battesimo q

cadere: propadnout u zkoušekcadere agli esami

campanello: zvonek u dveřícampanello della porta

capezzale: u lůžka kohoal capezzale di q

cassa: u pokladnyalla cassa

composto: sedět s nohama u sebetenere le gambe composte

comunione: být u přijímánífare la comunione

con: studovat u kohostudiare con q

conversione: conversione a Uobrat (do protisměru)

corte: u dvoraa(lla) corte

delirio: šílet, být u vytržení, být nepříčetnýpřen. essere in delirio

entrata: u vchodu do divadlaall'entrata del teatro

fitta: píchnutí u srdcefitta al cuore

ingresso: u vchoduall'ingresso

lago: u jezera(vicino) al lago

lui: od něho, u něho, k němu záleží na použitém slovesuda lui

lumicino: mít na kahánku, mít (už) namále, být u konce života, být na prahu smrti, dodělávatpřen. essere al lumicino

macellaio: v řeznictví, u řezníkadal macellaio

me: ke mně, u mě, ode mě záleží na použitém slovesu, sám bez cizí pomocida me

noi: k nám, u/od násda noi

occasione: u příležitosti čehoin occasione di qc

ospite: být na návštěvě u kamarádaessere ospite di un amico

passare: strávit léto u moře/na horách/na venkověpassare l'estate al mare/in montagna/in campagna

perorare: obhajovat koho (u soudu)perorare la causa di q

presso: nedaleko, poblíž, kousek od, hned u čehopresso a qc

profilato: profilato a Uprofil ve tvaru U, U profil

prossimità: v blízkosti, poblíž, (hned) u čeho dálnice ap.in prossimità di qc

rapimento: být (jako) u vytrženíessere preso da rapimento

respinto: počet těch, kteří neuspěli (u zkoušky)numero dei respinti

ridosso: těsně u čeho zdi ap., (hned) za čím dveřmia ridosso di qc

ritenuta: zdanění srážkou u zdroje, srážka daně u zdrojefin. ritenuta alla fonte

sgocciolo: u konceagli sgoccioli

sostenere: (u)dělat/zvládnout zkoušky, obstát u zkoušeksostenere gli esami

sportello: u přepážky, u okénkaallo sportello

stremo: být v koncích, mlít z posledního, být u konce svých silessere allo stremo

tavolo: sedět u stolusedere al tavolo

te: u tebe doma ap., (ty) sámda te

terra: při zemi, (těsně) u zeměraso/a fior di terra

tribunale: u souduin tribunale

vacanza: (s)trávit prázdniny u mořepassare le vacanze al mare

u: být u mociessere al potere

valle: dolů z kopce, po proudu, di qc u/při ústí řeky, na konci, na závěr z čehoa valle

veglia: bdění/stráž u mrtvéhoveglia funebre

vegliare: bdít u nemocného v nocivegliare su un malato

visibilio: dostat se do extáze, být jako u vytržení, být celý pryč z čehoandare in visibilio per qc

voi: u vás doma, v rodině ap.da voi

da: u kamarádada un amico

oziare: Celý den se povaluje u televize.Tutto il giorno ozia davanti alla TV.

parlare: Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?Chi parla?, Con chi parlo?