Hlavní obsah

vedle

Předložka

  1. (těsně u něčeho) koho/čeho accanto a q/qc(blízko) vicino a q/qcStála vedle mne.Stava accanto a me.Bydlíme vedle sebe.Viviamo l'uno accanto all'altro.
  2. (navíc) oltre a, a parte qcA vedle toho ...E inoltre...Vedle ... existují další problémy.A parte di ... esistono altri problemi.
  3. (ve srovnání s) a paragone di qc, in confronto a qcVypadá vedle ní maličká.In confronto a lei sembra piccolina.

Příslovce

  1. (v blízkosti) accantosoused od vedlevicino m della porta accanto
  2. (mimo)Byl z té zprávy úplně vedle.Quella notizia lo ha sbalordito.Vedle! netrefil jsiMancato!, hovor. Cannato!

Vyskytuje se v

šlápnout: přen. šlápnout vedleprendere un abbaglio

těsně: Bylo to těsně vedle. minul ap.L'ha mancato per un pelo., přen. C'è mancato poco.

accanto: accanto a mevedle

costola: alle costoleblízko, (hned) vedle, přen. za zády, za zadkem o dozoru ap.

fianco: a fianco di qcvedle čeho

fianco: al mio fiancopo mém boku, vedle

: di làvedle v jiné místnosti

lato: a lato di, di lato avedle

pari: al pari di qvedle koho, ve srovnání s kým, jako kdo na stejné úrovni

porta: porta a portai přen. hned vedle

sbalordito: rimanere sbalorditozůstat paf, být úplně vedle ze zprávy ap.

attiguo: Il giardino è attiguo alla casa.Zahrada je vedle domu.