Hlavní obsah

vedle

Předložka

  1. (těsně u něčeho) koho/čeho accanto a q/qc(blízko) vicino a q/qcStála vedle mne.Stava accanto a me.Bydlíme vedle sebe.Viviamo l'uno accanto all'altro.
  2. (navíc) oltre a, a parte qcA vedle toho ...E inoltre...Vedle ... existují další problémy.A parte di ... esistono altri problemi.
  3. (ve srovnání s) a paragone di qc, in confronto a qcVypadá vedle ní maličká.In confronto a lei sembra piccolina.

Příslovce

  1. (v blízkosti) accantosoused od vedlevicino m della porta accanto
  2. (mimo)Byl z té zprávy úplně vedle.Quella notizia lo ha sbalordito.Vedle! netrefil jsiMancato!, hovor. Cannato!

Vyskytuje se v

vedle: soused od vedlevicino della porta accanto

šlápnout: přen. šlápnout vedleprendere un abbaglio

těsně: Bylo to těsně vedle. minul ap.L'ha mancato per un pelo., přen. C'è mancato poco.

accanto: vedle měaccanto a me

costola: blízko, (hned) vedle, přen. za zády, za zadkem o dozoru ap.alle costole

fianco: vedle čehoa fianco di qc

: vedle v jiné místnostidi là

lato: vedlea lato di, di lato a

pari: vedle koho, ve srovnání s kým, jako kdo na stejné úrovnial pari di q

porta: i přen. hned vedleporta a porta

sbalordito: zůstat paf, být úplně vedle ze zprávy ap.rimanere sbalordito

attiguo: Zahrada je vedle domu.Il giardino è attiguo alla casa.