Hlavní obsah

v, ve

Předložka

  1. (uvnitř ap.) in(o místě též) aCo dávají v televizi?Che cosa c'è in tivù?ve městěin cittàv doměnella casav mořinel mareve školea scuolav prácial lavoro
  2. (o hodině ap.) a(o okamžiku) in(ročním období) dive středumercoledìv ziměd'invernoV kolik hodin?A che ora?ve čtyřialle quattrov polednea mezzogiornov tom okamžikuin quel momento
  3. (o způsobu, formě) inplatit v eurechpagare in eurov písemné podoběin forma scrittav omezeném množstvíin quantità limitata
  4. (okolnosti děje) inruku v rucemano in manove spěchuin frettabýt v dobré náladěessere di buon umorebýt v podnájmu u kohoessere in affitto da q
  5. (o stavu) inbýt v platnostiessere in vigorebrát co v úvahuprendere qc in considerazione

Vyskytuje se v

sucho: být v suchuv bezpečí ap. essere al sicuro, essere sano e salvo, zařízený, pořádku ap. essere (tutto) a posto