Hlavní obsah

při

Předložka

  1. (okolnosti) a, in(během) durante qcChytili ho při činu.L'hanno colto in flagrante.Zranil se při práci.Si è ferito mentre lavorava.při příležitosti čehoin occasione di qcpři přepravědurante il trasportopři troše štěstícon un po' di fortunachytit při činu kohocogliere q in flagrante, cogliere q sul fatto
  2. (účast) a, inChci při tom být.Voglio essere presente.asistovat při operaciassistere all'operazione
  3. (hned vedle) a, vicinoMám to pořád při ruce.Lo tengo sempre a portata di mano.večeře při svíčkáchuna cena a lume di candelamít peníze při soběavere i soldi con sé
  4. (vyj. trvání) inudržovat koho při životěmantenere q in vitaJe trošku při těle.È un po' paffuto.být při vědomíessere cosciente
  5. (s někým) aBudu stát při tobě.Starò al tuo fianco.

Vyskytuje se v

alla: při odchodualla partenza

appena: při nejbližší příležitosti, hned jak to bude možnéappena possibile

arrivo: při příjezduall'arrivo

atto: při činu chytit ap.nell'atto, sull'atto

calare: při západu slunceal calar del sole

cogliere: přistihnout koho při činucogliere q sul fatto

consegna: (za)platit při dodánípagare alla consegna

contesa: soudní přecontesa giudiziaria

contrasto: být ve při s kýmessere in contrasto con q

corsa: doběh při přistáníaer. corsa di atterraggio

decollo: při vzletual decollo

fatto: chytit koho při činucogliere q sul fatto

flagrante: chytit koho při činucogliere q in flagrante

forza: při síle, přen. ve velkém počtu, v hojném počtuin forze

guardare: při bližším pohledua ben guardare

idea: Při pouhém pomyšlení na co ...Alla sola idea di qc ...

lume: večeře při svíčkáchcena a lume di candela

male: nevolnost při jízdě autemmal d'auto

mancanza: při neexistenci/nepřítomnosti čeho, pokud neexistuje/není co, jelikož není coin mancanza di qc

massimo: maximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinakal massimo

ammazzarsi: Zabil se při nehodě.Si è ammazzato in un incidente.

beccare: Načapali ho při krádeži.L'hanno beccato a rubare.

fondere: Led taje při nula stupních Celsia.Il ghiaccio fonde a 0 °C.

freddo: Běhá mi mráz po zádech (při pomyšlení)...Mi viene freddo (a pensarci)...

mio: Je/stojí při mně. na mé straněSta dalla mia.

morire: Zemřeli při dopravní nehodě.Sono morti in un incidente stradale.

mossa: Při mluvení hodně gestikuluje.Parla facendo molte mosse.

borsa: být při penězích/bez penězavere la borsa piena/vuota

brutto: v nejhorším případě, při nejhorším, když bude zlealle brutte

cammino: po cestě, při cestě za chůze ap.cammin facendo

carne: dobře živený, při těle ne hubený(bene) in carne

castagna: nachytat/chytit/načapat koho při činuprendere/cogliere q in castagna