Hlavní obsah

arrivo

Vyskytuje se v

conoscere: q/qc poznat koho/co(arrivare a) conoscere

arrivato: nově příchozí, nováčeknuovo arrivato

arrivo: pozdní příchodarrivo in ritardo

compromesso: dosáhnout kompromisuvenire/arrivare a un compromesso

meta: dosáhnout cílearrivare alla meta

partenza: tabule příjezdů a odjezdůtabellone delle partenze e arrivi

posta: došlá/odchozí poštaposta in arrivo/partenza

punto: uvíznout na mrtvém boděarrivare a un punto morto

puntuale: přijít přesně (včas)arrivare puntuale

salvo: v pořádku dorazitarrivare sano e salvo

successo: zaznamenat úspěcharrivare al successo, riscuotere successo

tabellone: tabule příjezdů a odjezdů vlakutabellone arrivi e partenze

traguardo: dojít/dorazit do cílearrivare/giungere al traguardo

brutto: Přišla nevhod/ve špatný okamžik.È arrivata in un brutto momento.

certo: Někdo přišel, někdo ne.Certi sono arrivati, altri no.

che: Pochybuji, že přijede.Dubito che arrivi.

essere: Ještě nepřijel.Non è ancora arrivato.

giusto: přijít právě včasarrivare giusto in tempo

impiegare: Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?Quanto ci impieghi per arrivare a...

insieme: Přišel zároveň se mnou.È arrivato insieme a me.

ipotizzare: Předpokládejme, že přijede pozdě.Ipotizziamo che arriverà tardi.

messaggiare: Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.Messaggiami appena arrivi.

mettere: Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.Ci mette tre ore per arrivare.

posizione: Přijel na prvním místě.È arrivato in prima posizione.

posto: Přijel do cíle na druhém místě.È arrivato al secondo posto.

probabilmente: Přijede asi zítra.Arriverà probabilmente domani.

proprio: Právě přišel.È arrivato proprio adesso.

qui: Došli až sem.Sono arrivati fin qui.

ritardo: Jdeš pozdě., Máš zpoždění.Arrivi in ritardo.

sotto: Přijeli jsme těsně před Vánoci.Siamo arrivati sotto Natale.

cicogna: Přiletěl čáp. narodilo se dítěÈ arrivata la cicogna.

frutta: (přijet) příliš pozdě s křížkem po funuse(arrivare) alla frutta

bezpečně: bezpečně dorazit (na místo)arrivare sano e salvo

cíl: druhý v cílisecondo arrivato

čas: čas příjezduora di arrivo

do: dorazit do cílearrivare al traguardo

dostat se: dostat se k mociarrivare al potere

dotáhnout: někam to dotáhnout v kariéře ap.arrivare (lontano), prosadit se farsi valere, sfondare

extrém: zacházet do extrémuarrivare agli estremi, portare le cose agli estremi

hala: příletová/odletová halasala arrivi/partenze

jatka: odvézt dobytek na jatkaportare/far arrivare i bovini al macello

letištní: odletová/příletová letištní halasala partenze/arrivi (aeroportuale)

načas: Vlak přijel načas.Il treno è arrivato in orario.

obsadit: obsadit jaké místo v závodě ap.classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qc

odlet: přílety a odletyarrivi e partenze

postoupit: postoupit do fináleentrare in finale, arrivare alla finale, qualificarsi per la finale

pozdní: pozdní příjezd/příchodtardo arrivo

poznat: poznat se vzájemně(arrivare a) conoscersi

příchod: pozdní příchodarrivo in ritardo

příchozí: příchozí hovorychiamate in arrivo

příjezd: příjezdy a odjezdyarrivi e partenze

přijít: přijít pozdě kamarrivare tardi dove, mít zpoždění essere in ritardo

přílet: přílety a odletyarrivi e partenze

příletový: příletová halasala (degli) arrivi

přírůstek: přírůstek do rodinyun nuovo arrivato in famiglia

stihnout: stihnout to dorazit včasarrivare/farcela (in tempo)

vhod: Přišel právě vhod.È arrivato a proposito.

vrchol: dosáhnout vrcholuarrivare al culmine, orgasmu raggiungere un orgasmo

: Ať nepřijdete pozdě!Che non arrivi/více osob arriviate in ritardo!

: Přijede až zítra.Arriverà solo domani.

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Guai a chi arriva tardi!

během: Přijedu během hodiny.Arriverò entro un'ora.

být: Přišel jsem pozdě.Sono arrivato tardi.

cesta: Už jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.

dočkat se: Neboj, dočkáš se.Non preoccuparti, il tuo momento arriverà.

arrivare: dorazit načasarrivare in orario

dojet: Dojel jsem v noci.Sono arrivato di notte.

dojít: Zboží ještě nedošlo.La merce non è ancora arrivata.

dokud: Počkám tu, dokud nepřijdeš.Aspetterò qui finché non arriverai.

doletět: Letadlo doletělo se zpožděním.L'aereo è arrivato con il ritardo.

dorazit: Kdy dorazíte?Quando arriverete?

dosáhnout: Ještě nedosáhne na kliku.Non arriva ancora alla maniglia.

dospět: Dospěli jsme k závěru, že...Siamo arrivati alla conclusione che...

dosud, doposud: Dosud nedorazili.Finora non sono arrivati.

dožívat se: Letos se dožívá sta let.Quest'anno arriva a/compie cent'anni.

dřív: Dřív než přijde ...Prima del suo arrivo ...

hnát se: Žene se bouřka.Sta arrivando la tempesta.

jak: Hned jak přij(e)de ...Appena arriva ...

k, ke, ku: Voda jí sahala k pasu.L'acqua le arrivava fino alla vita.

lézt: Něco na mě leze. nemoc ap.Mi sta arrivando qualcosa.

místo: Jsme na místě. u cíleSiamo arrivati., Siamo già sul posto.

nakonec: Nakonec přijel.Alla fine è arrivato.

názor: Došel jsem k názoru, že...Sono arrivato all'idea che ..., Sono giunto alla conclusione che ...

patrně: Přijede patrně zítra.Arriverà probabilmente domani.

probojovat se: přen. Probojovali se do finále.Ce l'hanno fatta ad arrivare in finale.

před, přede: Byl tam přede mnou.Era arrivato prima di me.

přesně: Dorazil přesně (včas).È arrivato puntuale.

přijet: Ještě nepřijel.Non è ancora arrivato.

sahat: Voda mu sahala po kolena.L'acqua gli arrivava fino alle ginocchia.

schylovat se: Schyluje se k bouři.Sta per arrivare una tempesta.

tady: Sme tady! v cíli ap.Siamo arrivati.

také: Přijel také.Anche lui è arrivato.

takto: Takhle se nikam nedostaneme.In questo modo non arriveremo in nessuna parte.

teprve: Přijel teprve včera.È arrivato solo ieri.

trefit: Trefíš tam sám?Ci arrivi da solo?

: Už přišel.È già arrivato.

za: Bude tu za chvíli.Arriverà tra un po'.