Hlavní obsah

Příslovce

  • (mez, dosah ap.) fino (a)Řídila až do Říma.Ha guidato fino a Roma.až do/po/kfino aaž dosudfinoraaž do koncefino alla fine5 až 10da 5 (fino) a 10

Spojka

  1. (když) quando(dokud ne) finché (non)Zavolej mi, až skončíš.Chiamami quando finisci.Počkám, až přijde.Aspetterò finché non sarà venuto.až kdyžsolo quando
  2. (tolik) fino a fare qc, fino a tal punto che

Vyskytuje se v

běda: až bědavelice indicibilmente, più che sufficiente

hanba: až hanbavelmi terribilmente, tremendamente, da far piangere

na: až navyjádření výjimky eccetto, tranne, salvo

po: (až) povyjádření meze fino a

: až kdyžsolo quando

do: až do koncefino alla fine

doba: (až) do té dobyfino ad allora

doručení: doručení (až) do domuconsegna a domicilio

dosud, doposud: až dosudfinora

k, ke, ku: až k čemufino a qc

nedávno: (až) do nedávnafino a poco tempo fa

odvolání: až do odvolánífino a nuovo avviso

plný: plný až po okraj nádoba ap.pieno fino all'orlo

příště: Až ji potkáš příště ...La prossima volta che la incontri ...

přítomnost: v/až do přítomnostinel/fino al presente

výjimka: až na pár výjimeksalvo poche eccezioni

že: až na to, že ...solo che ...

až na: všichni až na tebetutti tranne te

bachor: nacpat si bachor (až k prasknutí)mangiare a crepapancia, abbuffarsi

být: Byl jsem v práci až do večera.Sono stato al lavoro fino a sera.

čas: až přijde časquando arriverà il momento

doběhnout: Nedoběhl (až) do cíle.Non ha raggiunto la fine.

dodělat: Až to doděláte, přijďte.Quando finirete, venite.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Aspetta il tuo turno.

dopracovat: Dopracoval to až na ředitele.È riuscito a diventare direttore.

dotáhnout: Dotáhla těžký nákup až domů.Ha trascinato la spesa pesante fino a casa.

kalit: Kalili až do rána.Alzavano il gomito fino alla mattina.

krev: Škrábl se (až) do krve.Si è graffiato a sangue.

kývnout: Až kývne, můžeš vyrazit.Quanto farà il gesto con la mano, potrai partire.

napínat: Napínali nás až do konce.Ci tenevano tesi fino alla fine.

pojmout: Sál pojme až 800 lidí.La sala accoglie fino a 800 persone.

promočený: úplně promočený, promočený až na kůžibagnato fradicio, bagnato fino alle ossa

pronásledovat: Pronásledoval ji až domů.L'ha inseguita fino a casa (sua).

připlavat: Připlavali až k lodi.Hanno nuotato fino alla nave.

táhnout se: Les se táhne až k...La foresta si estende fino a...

vyrůst: Až vyrostu ...Non appena sarò cresciuto...

zabořit se: Zabořil se do sněhu až po...È affondato nella neve fino a...

dohlédnout: až kam jen oko dohlédnea perdita d'occhio

hlava: Mám práce (až) nad hlavu., Nevím, kde mi hlava stojí.Sono proprio incasinato., Ho moltissimo da fare.

kam: kam až oko dohlédne se rozprostírají lesy ap.a perdita d'occhio

krk: mít toho až po krkaverne fin sopra i capelli

odshora: odshora až dolů celýda capo a fondo, dall'alto in basso

pata: od hlavy (až) k patě/po patyda capo a piedi

potud: Mám toho až potud.Ne ho fin sopra i capelli.

praštět: Mrzne, až praští.Fa un freddo da morire.

zadlužit se: Zadlužil se až po uši.Si è indebitato fino al collo.

zblbnutí: až do zblbnutí opakovat ap.fino alla nausea

zmrzlý: zmrzlý (až) na kost prokřehlý(con)gelato/-a fino alle ossa

žaludek: Vidím ti až do žaludku.Capisco che tipo sei.

agghiacciare: nahánět komu strach, až stydne krev v žiláchagghiacciare il sangue a q

anche: až mocanche troppo

andare: zajít příliš daleko, jíž až za hranici čehoandare oltre qc

caviglia: sukně až po kotníkygonna lunga fino alla caviglia

crepapelle: najíst se až k prasknutímangiare a crepapelle

dove: kam ažfin dove

esaurimento: až do vyprodání zásob prodejvendita fino ad esaurimento scorte

fino: až dosudfino ad allora

fondo: číst co až do konceleggere qc fino in fondo

fradicio: úplně promáčený, promoklý (až) na kůžibagnato fradicio

indebitarsi: Zadlužili se až po krk.Si sono indebitati fino al collo.

innamorato: až po uši zamilovanýinnamorato cotto

: až/od tamfin/da lì

memoria: kam až paměť saháa memoria d'uomo

momento: až doposudfino a questo momento

mozzare: dechberoucí co, co až se z toho tají dechqc da mozzare il fiato

nausea: až do omrzenífino alla nausea

noia: opakovat co až do omrzení.ripetere qc fino alla noia

oggi: až do dneškaa tutt'oggi

oltranza: s nasazením všech sil, na doraz, až do konce, maximální, totálně, mohutný, usilovnýa(d) oltranza

parte: zvlášť, kromě, až na, stranoua parte

perdita: až kam (jen) oko dohlédnea perdita d'occhio

piede: od hlavy až k patědalla testa ai piedi

questo: (až) do tohoto okamžikufino a questo momento

recapito: dodání do domu/až domůrecapito a domicilio

rimbalzo: po odrazu odehrát míč ap., přen. (až) následně, nepřímodi rimbalzo

sera: (až) do večera(fino) alla sera

sgolarsi: až do ochraptěnífino a sgolarsi

solo: jenže, až na to, žesolo che

spreco: spousty, nadbytek, až až, přen. na rozdávání čehoa spreco

stucco: mít (už) plné zuby/dost, mít až po krk čehoessere stucco di qc

tempo: až přijde (ten správný) čas, v ten správný časa tempo debito, a suo tempo

tranne: až na koho/co, kromě koho/čeho, ledaže (by), jen kdybytranne che qc

trascinarsi: dovléknout se až kamtrascinarsi fino a

ultimo: (až) jako poslední, (až) na konecper ultimo, da/in ultimo

ansioso: Už se nemůže dočkat, až začne.È ansioso di cominciare.

bagnarsi: Promoknul (až na kůži)., Celý zmoknul.Si bagnò tutto.

dopo: Prosím, až po Vás!Prego, dopo di lei!

insonne: nespat/být vzhůru až do ránarimanere insonne fino all'alba

meno: Byli tam všichni kromě vás., Až na vás tam byli všichni.C'erano tutti meno voi.

pieno: Je zadlužený až po uši.È pieno di debiti.

prima: Až příště přijedeš, brnkni mi předem.La prossima volta che vieni, telefonami prima.

quando: Přijdu, až to dokončím.Verrò quando avrò finito.

qui: Došli až sem.Sono arrivati fin qui.

troppo: Cítí se až moc sebejistě.Si sente fin troppo sicuro di sé.

turno: Počkej, až na tebe dojde (řada).Aspetta il tuo turno!

capello: mít čeho plné zuby/až po krk/až nad hlavuaverne fin sopra i capelli di qc

collo: až po krk/uši zadlužený ap.fino al collo

cosa: nakonec, až bude po všema cose fatte

dente: až po zuby vyzbrojený ap.přen. fino ai denti

gatta: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.

goccia: (až) do poslední kapky, až do dnafino all'ultima goccia

indigestione: jíst/konzumovat příliš (mnoho) čeho, přen. mít až moc/přehršle, mít až po krk čehofare (un')indigestione di qc

midollo: až do morku kostí promoknout ap.přen. fino al midollo

origine: jít až ke kořenům k prvotním projevům ap.risalire all'origine/alle origini

osso: (až) na kost promrzlý ap.fino alle ossa

risorsa: až jako poslední možnost řešení ap., v krajním případěcome ultima risorsa

scoppiare: Najedl se až k prasknutí.Ha mangiato fino a scoppiare.

sopra: mít čeho až po krk, mít čeho až nad hlavuaverne fin sopra i capelli di qc