Hlavní obsah

Příslovce

  1. tam, tamhleEccolo lì!Tam(hle) je!Stava lì lì per piangereUž už začínala plakat.fin/da lìaž/od tampřen. essere lìuž tam skoro být skoro dodělat ap., už být za chvíli nastatper lìtamtudy
  2. tam...Ve spojení s ukazovacím zájmenem quello se používá pro konkrétnější určení osoby či věci v dohledu mluvčího, nebo známé ze souvislosti.Dammi quello lìDej mi tamto.quella donna lìtamta žena
  3. tak zesilující prvek ve větách zvolacíchFermo lì!Tak dost!

Vyskytuje se v

da: da qui/odtud/odtamtud

giù: giù di , su per giùasi tak, cirka

gozzo: přen. Quello mi sta sul gozzo.Ten mi leží v žaludku.

impalato: Non stare impalato!Nestůj tady jak solný sloup!

flek: z fleku hnedimmediatamente, sul momento, per , sul colpo, z hlavy - říct, vědět su due piedi

ano: Pusť mě tam, ano!Fammi andare , per favore!

co: Ten chlap, co tam byl.Quel tipo che è stato lì.

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano due strade.

navzdory: Šel tam navzdory zákazu.È andato a dispetto del divieto.

než: Než tam hodinu čekat ...Piuttosto che aspettare un'ora ...