Hlavní obsah

giù

Příslovce

  • dole, dolů, nížeGiù!Lehni! rozkaz psovigiù in fondovespodgiù giùstále dolů, daleko časověda/di giùodspodaandare giùzhoršit se, zlevnitbuttare giù q/qcspolknout co, srazit do kolen kohogiù di lì, su per giùasi tak, cirkain giù(směrem) dolů i přeneseně o zdraví ap.Giù le mani da ...Ruce pryč od...

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

  • sklíčený, zdrchaný, na dněÈ molto giù.Je úplně na dně., Je na tom moc špatně.giù di cordasklíčený

Vyskytuje se v

balzare: balzare giù da qcseskočit z čeho

buttare: buttare giùshodit, strhnout, zbourat, přen. srazit na kolena, shazovat snižovat význam, zhltnout, hodit do sebe jídlo ap., hodit na papír, sepsat v rychlosti

gettare: gettare giùshodit, strhnout stavbu ap.

gettare: gettare giù una pillolaspolknout pilulku

mandare: mandare giù qcslupnout co rychle sníst, přen. skousnout, strávit co nějaký problém ap.

mettere: mettere giùodložit (si), svléci (si), dát si dolů

morale: essere giù di moralebýt skleslý/sklíčený

saltare: saltare giù da qc(se)skočit z čeho

su: su e giùsem (a) tam chodit ap., přecházení sem a tam

tirare: tirare giùsundat, stáhnout, dát dolů z police ap. přen. odbýt, zpytlíkovat v rychlosti udělat, sepsat, udělat seznam ap.

buttare: Butta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.

cucciare: Cuccia là/giù!Do boudy!, Lehni! na psa

buttare: buttare giù un bocconerychle něco spolknout/sníst

buttarsi: Non ti buttare giù.Nevěš hlavu.

piovere: piovere (giù) dal cielospadnout z nebe

břicho: na břiše ležet ap.a faccia in giù, in posizione prona, sul ventre

hlava: po hlavě skočit ap.a testa in giù, a capofitto, přen. též a tuffo

chodit: chodit sem a tamdovnitř a ven ap. andare e venire, po místnosti andare su a giù, andare avanti e indietro

kopnout: kopnout do sebe cobuttare giù qc

leh: leh na břišeposizione a faccia in giù, posizione prona

noha: vzhůru nohama obráceněčlověk a testa in giù, věc capovolto/-a, sottosopra

položit: položit telefonmettere giù il telefono, zavěsit též (ri)attaccare

pracka: Pracky pryč!Giù le zampe!

praštit: praštit telefonembuttare giù il telefono

řeka: dolů po řece, po proudu řekygiù lungo il fiume

třísknout: třísknout telefonembuttare giù il telefono, sbattere il telefono

zdrchaně: cítit se zdrchaněsentirsi giù

dole: Čekám na tebe dole.Ti aspetto giù., Ti aspetto di sotto.

naspodu: naspodu v tašcegiù in fondo nella borsa

položit: Polož to! zavěsMetti giù!

s, se: dolů s kopcegiù dalla collina

sednout: To víno mi moc nesedlo.Quel vino non mi è andato proprio giù.

sletět: Pták sletěl ze stromu.l'uccello è volato giù dall'albero.

splín: Mám splín.hovor. Mi sento giù.

stáhnout: Stáhni rolety.Tira giù le tapparelle.

vyrazit: Vyrazili dveře.Hanno buttato giù la porta.

z, ze: Sundej ty nohy ze stolu!Tira giù i piedi dal tavolo!

z, ze: Vyskočil z okna.Si è buttato giù dalla finestra.

zavěšovat: Nezavěšuj(te)!Non metta giù!, Rimanga in linea!

klobouk: Klobouk dolů před kýmTanto di cappello, Giù il cappello, Complimenti a q

věšet: Nevěš hlavu!Non ti buttare giù!