Hlavní obsah

hlava

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (část těla) testa fi přen. capo mBolí mě hlava.Ho mal di testa.Točí se mi hlava.Mi gira la testa.po hlavě skočit ap.a testa f in giù, a capofitto, přen. též a tuffo
  2. (rozum) testa f, cervello m, ragione f
  3. (mysl) mente f, testa f
  4. (paměť) mente fnosit co v hlavětenere qc a mentena hlavu osobua testa, a/per persona, pro capite
  5. (vůdčí osoba) capo m
  6. (podobný útvar) testa f(svalu) capo m(houby) cappello m

Vyskytuje se v

padlý: padlý na hlavuhloupý fuori di testa, matto/-a, sventato/-a

vrtat: vrtat hlavoupůsobit starosti komu assillare q, hovor. trapanare la testa a q

bolení: bolení hlavy/zubůmal di testa/denti

bolest: bolest hlavymal di testa

holý: holá hlava bez vlasůtesta calva

kočičí: kočičí hlavy dlažbaciottoli , pavé

kroutit: kroutit hlavou při nesouhlasuscuotere/scrollare la testa

nesouhlasně: nesouhlasně (za)kroutit hlavouscuotere il capo con disapprovazione

oblak: mít hlavu v oblacíchavere la testa fra le nuvole

opěrka: opěrka (hlavy)poggiatesta , bezpečnostní v autě appoggiatesta

pokrývka: pokrývka hlavycopricapo

pustit: pustit z hlavy cotogliere qc dalla testa

skočit: skočit šipku/po hlavě do vodytuffarsi di testa

skrčit: skrčit hlavuabbassare/(in)chinare la testa

snímací: tech. snímací hlavatesta di lettura

stoj: stoj na hlavěposizione sulla testa

useknout: useknout hlavu komudecapitare q

vpálit: vpálit si kulku do hlavyfarsi saltare le cervella

výpočet: výpočet z hlavycalcolo mentale

vztyčit: vztyčit hlavusollevare la testa

zaklonit: zaklonit hlavuinclinare/mettere la testa all'indietro

zakroutit: zakroutit hlavouscuotere la testa

zavrtět: zavrtět hlavouscuotere la testa

bolet: Bolí mě zuby/hlava/v krku.Ho mal di denti/testa/gola.

boule: Udělal si bouli na hlavě.Si è fatto un bernoccolo sulla testa.

do: Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...

lézt: Víno leze do hlavy.Il vino dà alla testa.

motat se: Motá se mi hlava.Mi gira la testa.

narazit: Narazil jsem hlavou do zdi.Ho urtato la testa contro il muro.

narazit: narazit si klobouk na hlavucalcarsi il cappello in testa

narazit se: Narazil se do hlavy.Ha sbattuto la testa.

natočit: Natočila hlavu směrem k němu.Ha girato la testa verso di lui.

o: Je o hlavu větší.È di una testa più alto.

odmítavě: Zavrtěl odmítavě hlavou.Ha scrollato la testa con il segno di disapprovazione.

pohodit: pohodit hlavouscuotere la testa

pokývat: Souhlasně pokýval hlavou.Ha fatto un cenno di sì con la testa.

praštit se: Praštil jsem se do hlavy.Ho sbattuto la testa.

pročistit: Potřebuji si pročistit hlavu.Ho bisogno di liberarmi la testa.

rozbít: Rozbil si hlavu.Si è rotto la testa.

rozbolet (se): Rozbolela mě hlava.Mi è venuto un mal di testa.

rozležet se: nechat si to rozležet v hlavě(ri)pensarci bene

sklonit: sklonit hlavuchinare la testa

stoupat: přen. Víno/Úspěch mu stoupá do hlavy.Il vino/successo gli dà alla testa.

točit se: Točí se mi hlava.Mi gira la testa.

třeštit: Třeští mi hlava.Ho un mal di testa da impazzire., Mi si sta spaccando la testa.

uhodit se: Uhodil se hlavou o...Ha (s)battuto la testa contro...

vířit: Hlavou mu vířily divné myšlenky.Per la testa gli frullavano strani pensieri.

vyholený: Má vyholenou hlavu.Ha la testa rasata.

zamotat se: Zamotala se mi hlava.Mi è venuto un giramento di testa.

zasáhnout: Byl zasažen do hlavy.Fu colpito alla testa.

zatočit se: Zatočila se mi z toho hlava.Mi ha fatto girare la testa.

brouk: nasadit komu brouka do hlavymettere una pulce in un orecchio a qc

horký: Je to horká hlava., Má horkou hlavu.È una testa calda.

kde: Nevím kde mi hlava stojíSono proprio incasinato., Ho moltissimo da fare.

lámat: lámat si hlavu s čím, nad čímrompersi la testa con qc,sopra qc, scervellarsi su qc

ležet: přen. ležet v hlavě komustare in testa a q

navrch: Měl oči navrch hlavy. údivem ap.Aveva gli occhi sbarrati.

pata: od hlavy (až) k patě/po patyda capo a piedi

pata: Nemá to hlavu ani patu.Non ha né capo né coda.

popel: přen. sypat si popel na hlavu kát secospargersi il capo di cenere

poplést: přen. poplést hlavu komu pobláznitfar perdere la testa a q

proběhnout: proběhnout hlavou myšlenka ap.venire in mente a q

prohnat: prohnat si kulku hlavoufarsi saltare le cervella

provětrat: provětrat si hlavusvagarsi, rinfrescarsi le idee, sgomberare la mente

rodina: být hlava rodinyessere il capofamiglia

seno: mít v hlavě senoavere il cervello di una gallina

stoupnout: stoupnout komu do hlavy alkohol, sláva ap.dare alla testa a q

střep: mít hlavu jako střepavere un terribile mal di testa

tlouct se: tlouct se do hlavy silně litovatmangiarsi le mani

věšet: Nevěš hlavu!Non ti buttare giù!

vtloukat: vtloukat komu co do hlavyficcare/cacciare qc in testa a q

vzhůru: Hlavu vzhůru!Su con la vita!

vzít si: vzít si do hlavy co usmyslet simettersi/ficcarsi in testa di fare qc

arrovellarsi: arrovellarsi (il cervello)lámat si hlavu

battere: battere la testa contro qvrazit hlavou do čeho

calcolo: calcolo mentalepočítání z hlavy

caldo: testa caldahorká hlava

capo: da capo a piediod hlavy k patě

capo: capo dello statohlava státu

capo: capo della famigliahlava rodiny

chinare: chinare il caposklopit hlavu, přen. rezignovat, podvolit se

coronato: teste coronatekorunované hlavy

disapprovazione: scuotere il capo in segno di disapprovazionenesouhlasně zakroutit hlavou

dolore: dolore di testabolest hlavy

famiglia: il capo della famigliahlava rodiny

forte: forte mal di testasilná bolest hlavy

gelosia: conservare qc con gelosiaúzkostlivě střežit co, střežit co jako oko v hlavě

giramento: giramento di testazávrať, točení hlavy

gomitata: a gomitatelokty, pomocí loktů prodírat se ap., přen. bezohledně, hlava nehlava

inclinare: inclinare la testa all'indietrozaklonit hlavu