Hlavní obsah

ragione

Podstatné jméno ženské

  1. rozum, soudnost, intelektHai ragione.Máš pravdu.Non è di mia ragione.To není v mé kompetenci.avere ragionemít pravdudar ragione a qdát komu za pravdutornare alla ragionedostat rozum, přijít k rozumuriportare q alla ragionepřivést koho k rozumufarsi una ragione di qcsrovnat si v hlavě co, srovnat se s čím mentálně
  2. di fare qc důvod k čemucon ragionedůvodněa ragioneprávem, po právu, oprávněněsenza ragionebezdůvodněnon intender/sentire ragionetrvat na svémper nessuna ragione al mondoza nic na světěper ragioni di tempoz časových důvodů
  3. poměr číselný ap.ragione inversaobrácený poměr
  4. podíl, částka na hlavu
  5. úrokin ragione del 5%s pětiprocentním úrokem
  6. vysvětlení, objasněníchiedere ragione a qpožadovat vysvětlení po kom

Vyskytuje se v

dare: dare ragione a qdát za pravdu komu

maggiore: a maggior ragioneo to spíše/více, tím spíše

nessuno: senza nessuna ragionebezdůvodný, bezdůvodně

ricondurre: ricondurre q alla ragionepřivést koho (zase) k rozumu

ridurre: ridurre q alla ragionepřivést koho k rozumu

atto: Devo dargli atto che aveva ragione.Musím uznat, že měl pravdu.

buono: Ho le mie buone ragioni.Mám své dobré důvody.

legnare: Lo hanno legnato di santa ragione.Dostal nakládačku. i přen.

persuadersi: Mi persuasi che aveva ragione.Přesvědčil jsem se, že měl pravdu.

picchiare: picchiare q di santa ragione(z)mlátit koho hlava nehlava

smarrire: smarrire la ragionepřijít o rozum, ztratit rozum