Hlavní obsah

nessuno

Zájmeno

  1. nikdoNon è venuto nessuno.Nikdo nepřišel.
  2. někdo hl. ve větách tázacíchGuarda se c'è nessuno.Podívej se, jestli tam někdo je.

Podstatné jméno mužské/ženské neměnné

Vyskytuje se v

cosa: nessuna cosanic

di: nessuno di noinikdo z nás

escluso: nessuno esclusonikoho nevyjímaje

maniera: in nessuna manieranijak, žádným způsobem

parte: da nessuna partenikde

ragione: per nessuna ragione al mondoza nic na světě

terra: terra di nessunozemě nikoho

badare: Nessuno ci ha badato.Nikdo tomu nevěnoval pozornost., Nikdo na to nedbal.

chance: Non ha nessuna chance.Nemá žádnou šanci.

ci: Non c'è nessuno.Nikdo tady není.

comparsa: Nessuno aspettava la sua comparsa.Nikdo nečekal, že se objeví.

competere: Nessuno può competere con lui.Nikdo se s ním nemůže měřit.

fidarsi: Non mi fido di nessuno.Nikomu nevěřím.

non: Non c'è nessuno.Není tady nikdo.

obbligare: Nessuno mi obbliga a venire.Nikdo mě nenutí přijít.

sopravvivere: Nessuno è sopravvissuto.Nikdo nepřežil.

temere: Non teme nessuno.Nebojí se nikoho.

trovare: Non trova nessuno che ...Nemůže najít nikoho, kdo ...

beneficenza: non volere/non aspettarsi la beneficenza di nessunonikoho se o nic neprosit

nuova: Nessuna nuova, buona nuova.Žádné zprávy, dobré zprávy.

profeta: Nessuno è profeta in patria.Doma není nikdo prorokem.

jeden, jedna, jedno: nessuno dei dueani jeden ze dvou

nich: nessuno di loronikdo z nich

pojem: non avere nessuna idea su qcnemít o čem (ani) pojem

prázdno: C'era vuoto. Non c'era nessuno.Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdo

skoro: quasi nessunoskoro nikdo

žádný: proprio nessuno/-avůbec žádný

blbost: Non fare nessuna stupidaggine.Neudělej nějakou blbost.

dosud, doposud: Finora nessuno si è lamentato.Nikdo si dosud nestěžoval.

dovolat se: Nessuno ha risposto al suo grido d'aiuto.Pomoci se nedovolala.

jmenovat: Non ha nominato nessuno.Nikoho nejmenoval.

konkurovat: Nessuno può competere con lui.Nikdo mu nemůže konkurovat.

mazlit se: Non tratteremo nessuno con i guanti bianchi.S nikým se nebudeme mazlit.

někdo: C'è nessuno/qualcuno?Je tady někdo?

nikam: Non vai da nessuna parte.Nikam nepůjdeš.

ohlížet se: Non aveva riguardo per nessuno.Na nikoho se neohlížel.

porazit: Non l'ha battuto ancora nessuno.Zatím ho nikdo neporazil.

projevit: Nessuno ha manifestato interesse.Nikdo neprojevil zájem.

prosit se: Nessuno ti ha chiesto di farlo!Nikdo se tě o to neprosil!

přežít: Nessuno è sopravvissuto.Nikdo nepřežil.

přikládat: Non ci hanno attribuito nessuna importanza.Nepřikládali tomu žádný význam.

psát: Non è scritto da nessuna parte che...Nikde není psáno, že...

rozdíl: Non c'è nessuna/alcuna differenza.V tom není žádný rozdíl.

skončit: Nessuno sa come andrà a finire.Nikdo neví, jak to skončí.

sledovat: Ti ha seguito nessuno?Nesledoval tě někdo?

slovo: Acqua in bocca!, Non parlarne con nessuno!Nikomu ani slovo!

smět: Nessuno deve sapere che...Nikdo nesmí vědět, že...

šance: non avere (nessuna) chancenemít žádnou šanci

takto: In questo modo non arriveremo in nessuna parte.Takhle se nikam nedostaneme.

vést: Questo non ci porta da nessuna parte.Tohle nikam nevede.

záruka: Non c'è nessuna garanzia che sia...Není žádná záruka, že bude...

dokonalý: Nessuno è perfetto.Nikdo není dokonalý.

nessuno: senza nessuna ragionebezdůvodný, bezdůvodně