Hlavní obsah

nessuno

Přídavné jméno neurčité

  1. žádnýdi nessun valorebezcennýsenza nessuna ragionebezdůvodný, bezdůvodně
  2. jakýkoli, sebemenší zesilovací hodnota
  3. il nessun(o) vůbec žádnýla nessuna speranza di vitavůbec žádná životní naděje
  4. nessunissimo vůbec žádný, ani nejmenšíNon mi dai nessunissimo disturbo.Ani v nejmenším mě nerušíš.
  5. nějaký hl. ve větách tázacích

Zájmeno

  1. nikdoNon è venuto nessuno.Nikdo nepřišel.
  2. někdo hl. ve větách tázacíchGuarda se c'è nessuno.Podívej se, jestli tam někdo je.

Podstatné jméno mužské/ženské neměnné

Vyskytuje se v

cosa: nessuna cosanic

di: nessuno di noinikdo z nás

escluso: nessuno esclusonikoho nevyjímaje

maniera: in nessuna manieranijak, žádným způsobem

parte: da nessuna partenikde

ragione: per nessuna ragione al mondoza nic na světě

terra: terra di nessunozemě nikoho

badare: Nessuno ci ha badato.Nikdo tomu nevěnoval pozornost., Nikdo na to nedbal.

chance: Non ha nessuna chance.Nemá žádnou šanci.

ci: Non c'è nessuno.Nikdo tady není.

comparsa: Nessuno aspettava la sua comparsa.Nikdo nečekal, že se objeví.

competere: Nessuno può competere con lui.Nikdo se s ním nemůže měřit.

fidarsi: Non mi fido di nessuno.Nikomu nevěřím.

non: Non c'è nessuno.Není tady nikdo.

obbligare: Nessuno mi obbliga a venire.Nikdo mě nenutí přijít.

sopravvivere: Nessuno è sopravvissuto.Nikdo nepřežil.

temere: Non teme nessuno.Nebojí se nikoho.

trovare: Non trova nessuno che ...Nemůže najít nikoho, kdo ...

beneficenza: non volere/non aspettarsi la beneficenza di nessunonikoho se o nic neprosit

nuova: Nessuna nuova, buona nuova.Žádné zprávy, dobré zprávy.

profeta: Nessuno è profeta in patria.Doma není nikdo prorokem.

jeden, jedna, jedno: ani jeden ze dvounessuno dei due

nich: nikdo z nichnessuno di loro

pojem: nemít o čem (ani) pojemnon avere nessuna idea su qc

prázdno: Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdoC'era vuoto. Non c'era nessuno.

skoro: skoro nikdoquasi nessuno

žádný: vůbec žádnýproprio nessuno/-a

blbost: Neudělej nějakou blbost.Non fare nessuna stupidaggine.

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Finora nessuno si è lamentato.

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Nessuno ha risposto al suo grido d'aiuto.

jmenovat: Nikoho nejmenoval.Non ha nominato nessuno.

konkurovat: Nikdo mu nemůže konkurovat.Nessuno può competere con lui.

mazlit se: S nikým se nebudeme mazlit.Non tratteremo nessuno con i guanti bianchi.

někdo: Je tady někdo?C'è nessuno/qualcuno?

nikam: Nikam nepůjdeš.Non vai da nessuna parte.

ohlížet se: Na nikoho se neohlížel.Non aveva riguardo per nessuno.

porazit: Zatím ho nikdo neporazil.Non l'ha battuto ancora nessuno.

projevit: Nikdo neprojevil zájem.Nessuno ha manifestato interesse.

prosit se: Nikdo se tě o to neprosil!Nessuno ti ha chiesto di farlo!

přežít: Nikdo nepřežil.Nessuno è sopravvissuto.

přikládat: Nepřikládali tomu žádný význam.Non ci hanno attribuito nessuna importanza.

psát: Nikde není psáno, že...Non è scritto da nessuna parte che...

rozdíl: V tom není žádný rozdíl.Non c'è nessuna/alcuna differenza.

skončit: Nikdo neví, jak to skončí.Nessuno sa come andrà a finire.

sledovat: Nesledoval tě někdo?Ti ha seguito nessuno?

slovo: Nikomu ani slovo!Acqua in bocca!, Non parlarne con nessuno!

smět: Nikdo nesmí vědět, že...Nessuno deve sapere che...

šance: nemít žádnou šancinon avere (nessuna) chance

šance: Není šance.Non c'è nessuna possibilità/occasione.

takto: Takhle se nikam nedostaneme.In questo modo non arriveremo in nessuna parte.

vést: Tohle nikam nevede.Questo non ci porta da nessuna parte.

záruka: Není žádná záruka, že bude...Non c'è nessuna garanzia che sia...

žádný: Žádný strach!Nessuna paura!

žádný: žádný z nichnessuno di loro

dokonalý: Nikdo není dokonalý.Nessuno è perfetto.