Hlavní obsah

projevit

Dokonavé sloveso

  • co manifestare qc(jevit známky též) dimostrare qc(vyjádřit též) esprimere qcNikdo neprojevil zájem.Nessuno ha manifestato interesse.Projevil svoji odvahu.Si è dimostrato coraggioso.

Vyskytuje se v

iniciativa: chopit se iniciativy, projevit iniciativuprendere iniziativa

projev: projev dobré vůlemanifestazione di buona volontà

projev: mít projevfare un discorso

veřejný: veřejný projevdiscorso pubblico

atto: atto di amicizia/di stimaprojev přátelství/úcty

benvenuto: discorso di benvenutouvítací projev

compassione: mostrare compassione per qprojevit soucit s kým

condoglianza: fare le condoglianze a qkondolovat, projevit soustrast komu

conoscere: farsi conoscereprojevit se, ukázat se povahově, proslavit se, udělat si jméno, vybudovat si pověst i iron.

dimostrare: dimostrare affettoprojevit náklonnost

pentimento: mostrare pentimento sincero per qcprojevit upřímnou lítost nad čím