Hlavní obsah

projevit

Dokonavé sloveso

  • co manifestare qc(jevit známky též) dimostrare qc(vyjádřit též) esprimere qcNikdo neprojevil zájem.Nessuno ha manifestato interesse.Projevil svoji odvahu.Si è dimostrato coraggioso.

Vyskytuje se v

iniciativa: chopit se iniciativy, projevit iniciativuprendere iniziativa

projev: projev dobré vůlemanifestazione di buona volontà

veřejný: veřejný projevdiscorso pubblico

atto: projev přátelství/úctyatto di amicizia/di stima

benvenuto: uvítací projevdiscorso di benvenuto

compassione: projevit soucit s kýmmostrare compassione per q

condoglianza: kondolovat, projevit soustrast komufare le condoglianze a q

conoscere: projevit se, ukázat se povahově, proslavit se, udělat si jméno, vybudovat si pověst i iron.farsi conoscere

dimostrare: projevit náklonnostdimostrare affetto

pentimento: projevit upřímnou lítost nad čímmostrare pentimento sincero per qc

projevit: Nikdo neprojevil zájem.Nessuno ha manifestato interesse.