Hlavní obsah

vyjádřit

Vyskytuje se v

pochvalně: pochvalně se vyjádřit, mluvit pochvalně o čemesprimere lodi per qc

soucit: vyjádřit soucit s kýmesprimere compassione con q

vyjádřit se: Vyjádřil jsem se jasně?Mi sono spiegato bene?

esporre: esporre un dubbiovyjádřit pochybnost

esprimere: esprimere la propria opinione su qcvyjádřit vlastní názor na co

esprimere: esprimere numericamente qcčíselně vyjádřit co

giudizio: dare un giudizio su qcvyjádřit názor na co

gratitudine: esprimere la propria gratitudine a qvyjádřit svou vděčnost komu

intendere: farsi intendereumět se ozvat aby ostatní slyšeli ap., jasně se vyjádřit aby všichni rozuměli

mettere: mettere in chiaro qcujasnit (si), vyjasnit (si) co, dát (jasně) najevo, jasně vyjádřit co

parere: esprimere il proprio parerevyjádřit vlastní mínění

preoccupazione: esprimere la preoccupazione per q/qcvyjádřit obavy ohledně koho/čeho

presentare: presentare le proprie scusevyjádřit omluvu

tradurre: tradurre qc in cifrevyjádřit co v číslech

chiaro: Sono stato chiaro?Vyjádřil jsem se jasně?

esplicito: Sono stato esplicito?Vyjádřil jsem se jasně?

esprimersi: Non riesco a esprimermi.Nedokážu se vyjádřit.

mettere: Ha messo in chiaro le proprie intenzioni.Dal jasně najevo své úmysly., Jasně vyjádřil své úmysly.

spiegarsi: Mi sono spiegato?, Mi spiego?Vyjádřil jsem se jasně?, Je to jasné?