Hlavní obsah

vyjádřit

Vyskytuje se v

pochvalně: pochvalně se vyjádřit, mluvit pochvalně o čemesprimere lodi per qc

soucit: vyjádřit soucit s kýmesprimere compassione con q

vyjádřit se: Vyjádřil jsem se jasně?Mi sono spiegato bene?

esporre: vyjádřit pochybnostesporre un dubbio

esprimere: vyjádřit vlastní názor na coesprimere la propria opinione su qc

giudizio: vyjádřit názor na codare un giudizio su qc

gratitudine: vyjádřit svou vděčnost komuesprimere la propria gratitudine a q

intendere: umět se ozvat aby ostatní slyšeli ap., jasně se vyjádřit aby všichni rozumělifarsi intendere

mettere: ujasnit (si), vyjasnit (si) co, dát (jasně) najevo, jasně vyjádřit comettere in chiaro qc

parere: vyjádřit vlastní míněníesprimere il proprio parere

preoccupazione: vyjádřit obavy ohledně koho/čehoesprimere la preoccupazione per q/qc

presentare: vyjádřit omluvupresentare le proprie scuse

tradurre: vyjádřit co v číslechtradurre qc in cifre

chiaro: Vyjádřil jsem se jasně?Sono stato chiaro?

esplicito: Vyjádřil jsem se jasně?Sono stato esplicito?

esprimersi: Nedokážu se vyjádřit.Non riesco a esprimermi.

spiegarsi: Vyjádřil jsem se jasně?, Je to jasné?Mi sono spiegato?, Mi spiego?