Hlavní obsah

esprimere

Tranzitivní slovesoconj comprimere

  • vyjádřitesprimere la propria opinione su qcvyjádřit vlastní názor na coesprimere numericamente qcčíselně vyjádřit co

Vyskytuje se v

espresso: treno espressospěšný vlak, expres

espresso: piatto espressominutka jídlo

gratitudine: esprimere la propria gratitudine a qvyjádřit svou vděčnost komu

parere: esprimere il proprio parerevyjádřit vlastní mínění

preoccupazione: esprimere la preoccupazione per q/qcvyjádřit obavy ohledně koho/čeho

treno: treno rapido/espressorychlík