Hlavní obsah

presentare

Vyskytuje se v

ciascuno: ciascuno di voi/dei presentikaždý z vás/z přítomných

dichiarazione: presentare la dichiarazione all'ufficio delle finanzepředložit daňové přiznání finančnímu úřadu

dimissione: presentare le dimissionipodat demisi

invito: invito a presentare qcvýzva k předložení čeho

petizione: presentare una petizione a qpředat komu petici

presente: tutti i presentivšichni přítomní

reclamo: fare/presentare un reclamopodat reklamaci

sussidio: presentare domanda di sussidio(za)žádat o příspěvek

mozione: presentare/respingere una mozionepředložit/zamítnout návrh

numeroso: Si presentarono numerosi candidati.Přihlásil se velký počet kandidátů.

presentarsi: Permetta che mi presenti.Dovolte, abych se představil.

presentarsi: La situazione si presenta difficile.Situace se jeví jako složitá.

presentarsi: Se si presenta l'occasione ...Když se naskytne příležitost ...

omluvenka: přinést/dodat omluvenkuportare/presentare una giustificazione scritta

podat: podat žádostpresentare una richiesta

podat: podat daňové přiznánípresentare la dichiarazione dei redditi

protest: podat protest proti čemupresentare una protesta contro qc

přítomný: počet přítomnýchnumero dei presenti

referát: přednést referátpresentare una relazione

reklamace: podat reklamacifare/presentare un reclamo

rezignace: podat rezignacidare/presentare le dimissioni

stížnost: podat stížnost na cofare/presentare un reclamo per qc

žádost: podat (si) žádost o corichiedere, fare/presentare domanda di qc

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

moderátor: Moderátorem (pořadu) je ...Il programma viene presentato da ...

představit: Můžete nás představit?Ci può presentare?

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permetta che mi presenti.

seznámit se: Seznamte se s... při představováníLe presento...

uvádět: Warner Bros. uvádí ...Warner Bros. presenta ...

uvádět: Pořad uváděl ...Il programma è stato presentato da ...

z, ze: jeden z přítomnýchuno dei presenti