Hlavní obsah

dovolit

Dokonavé sloveso

  • co komu permettere a q qc(nechat ap.) lasciare q fare qcDovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.Nedovolil mi odejít.Non mi ha permesso di uscire.

Vyskytuje se v

dovolit si: Nemůžeme si to dovolit.Non possiamo permettercelo.

dovolit si: Dovolil jsem si přinést...Mi sono permesso di portare...

představit: Dovolte, abych vám představil svého přítele.Mi permetta di presentarle un mio amico., Vorrei presentarle un mio amico.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permetta che mi presenti.

zasmát se: Dovol, abych se zasmál!Non farmi ridere.

confidenza: prendersi la confidenza di fare qcdovolit si co k druhému

congedo: dare il congedo a qposlat pryč koho, dovolit odejít, dát odchod komu

libertà: prendersi la libertà di fare qcdovolit si udělat co bez zeptání ap.

ammettere: Non ammetto di essere preso in giro.Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.

consentire: Mi consenta ...Když dovolíte ... žádost o slovo ap.

permettere: Permette?Dovolíte?

permettere: Tempo permettendo ...Pokud to počasí dovolí ...

permettersi: Non me lo posso permettere.To si nemůžu dovolit.

potere: Si può...?Je dovoleno...?

potere: Non si può.Nesmí se to., Není to dovoleno.

presentarsi: Permetta che mi presenti.Dovolte, abych se představil.

ridere: Non farmi ridere.Nebuď směšný!, Dovol, abych se zasmál!