Hlavní obsah

lasciare

Tranzitivní sloveso

  1. qc pustit, upustit co
  2. qc dove (za)nechat, ponechat co kde ležet ap., zapomenout co kdePrendere o lasciare.Ber nebo nech být.
  3. q/qc nechat koho/čeho, opustit koho/co, vykašlat se na kohoHa lasciato gli studi.Nechal školy.L'ha lasciata.Nechal ji.
  4. q/qc dove (za)nechat koho/co kde po sobě, stopu ap.lasciare q in pacenechat koho na pokojilasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komulasciare la mancia (al cameriere)nechat (číšníkovi) spropitné
  5. q/qc a q nechat koho/co komu, svěřit (do péče) koho komu neodejmout
  6. nechat, povolit

Vyskytuje se v

abbandono: lasciare qc in abbandononechat co zpustnout

adito: dare/lasciare adito a qcumožnit přístup, otevřít dveře kam, k čemu, přen. vyvolat co, zavdat příčinu čemu

bagno: mettere/lasciare a bagnodát/nechat máčet/odmočit

consolidare: fare/lasciare consolidare qcnechat co ztuhnout

infusione: lasciare in infusionenechat vylouhovat čaj ap.

intuire: lasciare intuire qc a q(jen) naznačit co komu, dávat tušit co

maggese: tenere/lasciare qc a maggesenechat co ležet ladem

mancia: dare/lasciare una mancia al camerieredát/nechat číšníkovi spropitné

nido: lasciare il nidoopustit hnízdo

passare: lasciare/far passare qnechat projít koho

poltrona: lasciare la poltronaodejít z funkce

presa: lasciare la presapustit ze sevření

trasparire: non lasciare trasparire nullanedat na sobě nic znát

insoddisfatto: La sua proposta mi ha lasciato insoddisfatto.Jeho nabídka mě neuspokojila.

lasciarsi: Si è lasciato prendere dal panico.Zpanikařil.

perdere: Lascia perdere il lavoro, riposati un po'!Nech té práce, chvíli si odpočiň.

perdere: Lasciamo perdere!Necháme toho!

poco: Vive con quel poco che le ha lasciato il marito.Žije z toho mála, co jí zanechal manžel.

desiderare: lasciare a desiderarenebýt (zdaleka) dokonalý, mít své nedostatky

gatta: Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

pietra: non lasciare pietra su pietranenechat kámen na kameni vše zničit

segno: lasciare il segno su qczanechat stopy, podepsat se na čem

stucco: lasciare q di stuccošokovat, ohromit koho, vyrazit dech komu