Hlavní obsah

passare

Intranzitivní sloveso

 1. per qc projet, projít, projíždět kudy pohybovat se přeslasciare/far passare qnechat projít kohopassare per la testaproběhnout hlavou, přijít na myslpassare sul cadavere/corpojít přes mrtvoly
 2. per qc procházet čím cesta ap., protékat čím řeka ap.
 3. a qc i přen. přejít k čemu, přemístit se kampassare dalle parole ai fattipřejít od slov k činůmpassare all'azionepřistoupit k akci
 4. vejítpassare alla storiavejít do historie
 5. uběhnout, uplynout čas ap.Sono passati due anni.Uběhly dva roky.
 6. da q (za)stavit se u kohoPasserò da te alle 2.Zastavím se u tebe ve 2.passare a prendere q(za)stavit se pro, vyzvednout koho
 7. přejít bolest ap., přestatIl mal di testa non mi è ancora passato.Ještě mě nepřešla bolest hlavy.Ti passerà!To přejde!
 8. projít zákon ap.La legge è passata.Zákon prošel.
 9. přejít, projít
 10. per q/qc být považován za koho/co, da q/qc platit, být za koho/co odborníka ap.far passare q/qc per q/qcvydávat koho/co za koho co

Tranzitivní sloveso

 1. překonat, zdolatpassare gli esamiudělat zkouškypassare a nuotopřeplavat
 2. qc a q podat, předat co komuPassami il sale, per favore.Podej mi prosím sůl.Può passarmi il signor Neri?Můžete mi dát (k telefonu) pana Neriho?passare la parola/vocepředat/dát slovosport passare il testimonepředat štafetu štafetový kolíkpassare il pallonepřihrát míč
 3. qc dove přemístit co kam
 4. qc in/per qc prostrčit, protáhnout, provléct co kudypassare il filo nell'agoprotáhnout nit jehlou
 5. qc su qc rozetřít co po čem, potřít co čímpassare la cera sul pavimentonavoskovat podlahupassare l'aspirapolverevysát, vyluxovat
 6. (zběžně) projít/prohlédnout/prolétnout text ap.passare sopra qcpřejít (bez povšimnutí), ignorovat, přehlížet co nedostatky ap.
 7. strávit čas ap., prožítpassare l'estate al mare/in montagna/in campagnastrávit léto u moře/na horách/na venkověpassare la notte in biancostrávit bezesnou noc, nespat
 8. protlačit, přepasírovat rajčata ap.
 9. orestovat, osmahnout
 10. qc in qc namočit co do čeho
 11. scedit, (pře)cedit

Vyskytuje se v

passante: passante (ferroviario)(železniční) spojení

passato: un po' passatotrošku passé zastaralý ap., přen. jetý, zvadlý

a: a passo lentopomalým krokem

affrettare: affrettare il passopřidat do kroku

allungare: allungare il passonatáhnout krok jít rychleji

anno: anno passato/scorsominulý rok

aspirapolvere: passare l'aspirapolvere in/su qcvysát, vyluxovat co koberec ap.

carrabile: passo carrabile(pozor)/neparkovat vjezd

carraio: passo carraiopříjezdová cesta

cedere: cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komu

comunicazione: passare la comunicazionepřepojit (hovor) telefonický

contrattacco: passare al contrattaccopřejít do protiútoku

corsa: a passo di corsa, di (gran) corsa, a tutta corsarychle, úprkem, kvapem

dare: dare il passo a qnechat projít koho, dát přednost komu

esame: superare/passare l'esameudělat/složit zkoušku

estremo: passare da un estremo all'altrojít z extrému do extrému

frontiera: passare la frontierapřekročit hranici

frugare: frugare nel passatošťourat se v minulosti

gamba: fare il passo più lungo della gambaukrojit si příliš velké sousto přecenit se

giudicato: dir. passare in giudicatostát se pravomocným bez možnosti odvolání o rozsudku

grado: passare di gradopolepšit si v hierarchii

guado: passare a guadopřebrodit

leggero: passo leggerolehký krok

mantenere: mantenere il passo con qdržet s kým krok

marziale: con passo marzialerázným krokem

participio: participio presente/passatopříčestí přítomné/minulé

passa: e passapřes, víc(e) než

passata: dare una passata di straccio a qcpřejet co hadrem, zběžně otřít co

passata: dare una passata col ferro da stiropřežehlit

passata: dare una passata di vernicepřetřít, přelakovat zběžně

passato: gloria passatazašlá sláva

passato: ling. tempo passatominulý čas

passato: passato di moda(vyšlý) z módy

passato: negli anni passativ uplynulých letech

passato: nel recente passatov nedávné minulosti

passo: a passo velocerychlým krokem

passo: a due passiblízko, co by kamenem dohodil

passo: di buon passorychle, svižně

passo: di pari passostejným krokem, společně

passo: přen. di questo passotímto tempem

passo: grande passovelký krok významný

passo: passo falsochybný krok, omyl

passo: passo a passokrok za krokem postupně ap.

passo: přen. primi passiprvní krůčky

passo: přen. fare un passo importanteudělat důležitý krok

passo: a ogni passona každém kroku často

passo: andare a passo d'uomojet krokem

passo: přen. essere a un passo da qcbýt krok od čeho

passo: fare passi da gigantedělat velké pokroky, rychle postupovat

passo: přen. fare il passo più lungo della gambaukousnout si příliš velké sousto

passo: passo carrabileprůjezd, vjezd vozidel

passo: cedere/dare il passonechat projít, dát přednost ve dveřích ap.

passo: uva passarozinky

pesante: camminare con passo pesantekráčet těžkopádně

prudente: i passi prudentiopatrné kroky

rallentare: rallentare il passozvolnit krok

rassegna: passare in rassegna qcprohlédnout, přezkoumat, zkontrolovat co

ripassare: passare e ripassare per qcchodit sem a tam kudy, po čem

rosso: passare col rossoprojet/přejít na červenou

sbarrare: sbarrare il passo a qzastoupit cestu

scavare: scavare nel passato di qpátrat v čí minulosti

silenzio: passato sotto silenzioudržovaný v tajnosti/tichosti

svelto: andare a passo sveltojít svižně/pěkně zostra rychle

taglio: dare un taglio al passatoudělat tlustou čáru za minulostí

tempo: al tempo passato/futurov minulém/budoucím čase

uccello: uccello di passo/transitostěhovavý pták

uomo: a passo d'uomokrokem jet ap.

uva: uva passa/secca(h)rozinky

vacanza: passare le vacanze al mare(s)trávit prázdniny u moře

valzer: ritmo/passo di valzervalčíkový rytmus/krok

via: e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále

voce: passare la voceposlat to dál informaci ap., šířit zprávu

bianco: Ha passato la notte in bianco.Probděl celou noc., Ani oka nezamhouřil.

caro: Ha passato il Natale coi suoi cari.Strávil Vánoce se svými nejbližšími.

da: Al ritorno passeremo da Firenze.Po cestě zpět se stavíme ve Florencii.

inosservato: passare inosservatoprojít bez povšimnutí

loro: Passano le feste con i loro.Tráví svátky se svou rodinou.

lumaca: a passo di lumacahlemýždím tempem

macinare: Acqua passata non macina più.Co bylo, to bylo., Nechme minulost minulostí.

mio: Ho passato le mie.Prožil jsem si svoje.

nottata: Ho passato una nottata infernale.Prožil jsem hroznou noc.

offensiva: Passarono all'offensiva.Přešli do útoku.

passata: dare una passata al giornaleprolétnout/projít noviny

passato: È una cosa del passato.To už je minulost.

passato: gastr. passato di pomodororajčatové pyré

passo: Abita a pochi passi da qui.Bydlí pár kroků odtud.

per: Il treno passa per Vienna.Vlak projíždí Vídní.

testa: sport passare in testadostat se do čela závodu ap.

verde: Si passa col verde.Jezdí/Přechází se na zelenou.

vicino: Sono passati vicino a noi.Prošli kolem nás.