Hlavní obsah

passare

Intranzitivní sloveso

 1. per qc projet, projít, projíždět kudy pohybovat se přeslasciare/far passare qnechat projít kohopassare per la testaproběhnout hlavou, přijít na myslpassare sul cadavere/corpojít přes mrtvoly
 2. per qc procházet čím cesta ap., protékat čím řeka ap.
 3. a qc i přen. přejít k čemu, přemístit se kampassare dalle parole ai fattipřejít od slov k činůmpassare all'azionepřistoupit k akci
 4. vejítpassare alla storiavejít do historie
 5. uběhnout, uplynout čas ap.Sono passati due anni.Uběhly dva roky.
 6. da q (za)stavit se u kohoPasserò da te alle 2.Zastavím se u tebe ve 2.passare a prendere q(za)stavit se pro, vyzvednout koho
 7. přejít bolest ap., přestatIl mal di testa non mi è ancora passato.Ještě mě nepřešla bolest hlavy.Ti passerà!To přejde!
 8. projít zákon ap.La legge è passata.Zákon prošel.
 9. přejít, projít
 10. per q/qc být považován za koho/co, da q/qc platit, být za koho/co odborníka ap.far passare q/qc per q/qcvydávat koho/co za koho co

Tranzitivní sloveso

 1. překonat, zdolatpassare gli esamiudělat zkouškypassare a nuotopřeplavat
 2. qc a q podat, předat co komuPassami il sale, per favore.Podej mi prosím sůl.Può passarmi il signor Neri?Můžete mi dát (k telefonu) pana Neriho?passare la parola/vocepředat/dát slovosport passare il testimonepředat štafetu štafetový kolíkpassare il pallonepřihrát míč
 3. qc dove přemístit co kam
 4. qc in/per qc prostrčit, protáhnout, provléct co kudypassare il filo nell'agoprotáhnout nit jehlou
 5. qc su qc rozetřít co po čem, potřít co čímpassare la cera sul pavimentonavoskovat podlahupassare l'aspirapolverevysát, vyluxovat
 6. (zběžně) projít/prohlédnout/prolétnout text ap.passare sopra qcpřejít (bez povšimnutí), ignorovat, přehlížet co nedostatky ap.
 7. strávit čas ap., prožítpassare l'estate al mare/in montagna/in campagnastrávit léto u moře/na horách/na venkověpassare la notte in biancostrávit bezesnou noc, nespat
 8. protlačit, přepasírovat rajčata ap.
 9. orestovat, osmahnout
 10. qc in qc namočit co do čeho
 11. scedit, (pře)cedit

Vyskytuje se v

passato: un po' passatotrošku passé zastaralý ap., přen. jetý, zvadlý

a: a passo lentopomalým krokem

affrettare: affrettare il passopřidat do kroku

allungare: allungare il passonatáhnout krok jít rychleji

anno: anno passato/scorsominulý rok

aspirapolvere: passare l'aspirapolvere in/su qcvysát, vyluxovat co koberec ap.

carrabile: passo carrabile(pozor)/neparkovat vjezd

carraio: passo carraiopříjezdová cesta

cedere: cedere il passoudělat místo, dát přednost komu, pustit koho ve dveřích ap., přen. ustoupit komu

comunicazione: passare la comunicazionepřepojit (hovor) telefonický

contrattacco: passare al contrattaccopřejít do protiútoku

corsa: a passo di corsa, di (gran) corsa, a tutta corsarychle, úprkem, kvapem

dare: dare il passo a qnechat projít koho, dát přednost komu

esame: superare/passare l'esameudělat/složit zkoušku

estremo: passare da un estremo all'altrojít z extrému do extrému

frontiera: passare la frontierapřekročit hranici

frugare: frugare nel passatošťourat se v minulosti

gamba: fare il passo più lungo della gambaukrojit si příliš velké sousto přecenit se

giudicato: dir. passare in giudicatostát se pravomocným bez možnosti odvolání o rozsudku

grado: passare di gradopolepšit si v hierarchii

guado: passare a guadopřebrodit

leggero: passo leggerolehký krok

mantenere: mantenere il passo con qdržet s kým krok

marziale: con passo marzialerázným krokem

participio: participio presente/passatopříčestí přítomné/minulé

passa: e passapřes, víc(e) než

passare: lasciare/far passare qnechat projít koho

passata: dare una passata di straccio a qcpřejet co hadrem, zběžně otřít co

passo: a passo velocerychlým krokem

pesante: camminare con passo pesantekráčet těžkopádně

prudente: i passi prudentiopatrné kroky

rallentare: rallentare il passozvolnit krok

rassegna: passare in rassegna qcprohlédnout, přezkoumat, zkontrolovat co

ripassare: passare e ripassare per qcchodit sem a tam kudy, po čem

rosso: passare col rossoprojet/přejít na červenou

sbarrare: sbarrare il passo a qzastoupit cestu, stoupnout si do cesty komu

scavare: scavare nel passato di qpátrat v čí minulosti

silenzio: passato sotto silenzioudržovaný v tajnosti/tichosti

svelto: andare a passo sveltojít svižně/pěkně zostra rychle

taglio: dare un taglio al passatoudělat tlustou čáru za minulostí

tempo: al tempo passato/futurov minulém/budoucím čase

uccello: uccello di passo/transitostěhovavý pták

uomo: a passo d'uomokrokem jet ap.

uva: uva passa/secca(h)rozinky

vacanza: passare le vacanze al mare(s)trávit prázdniny u moře

valzer: ritmo/passo di valzervalčíkový rytmus/krok

via: e così via, e via dicendo/di questo passoa tak dále

voce: passare la voceposlat to dál informaci ap., šířit zprávu

bianco: Ha passato la notte in bianco.Probděl celou noc., Ani oka nezamhouřil.

caro: Ha passato il Natale coi suoi cari.Strávil Vánoce se svými nejbližšími.

da: Al ritorno passeremo da Firenze.Po cestě zpět se stavíme ve Florencii.

inosservato: passare inosservatoprojít bez povšimnutí

loro: Passano le feste con i loro.Tráví svátky se svou rodinou.

lumaca: a passo di lumacahlemýždím tempem

macinare: Acqua passata non macina più.Co bylo, to bylo., Nechme minulost minulostí.

mio: Ho passato le mie.Prožil jsem si svoje.

nottata: Ho passato una nottata infernale.Prožil jsem hroznou noc.

passante: passante (ferroviario)(železniční) spojení

offensiva: Passarono all'offensiva.Přešli do útoku.

per: Il treno passa per Vienna.Vlak projíždí Vídní.

testa: sport passare in testadostat se do čela závodu ap.

verde: Si passa col verde.Jezdí/Přechází se na zelenou.

vicino: Sono passati vicino a noi.Prošli kolem nás.

anticamera: non passare (neppure) per l'anticamera del cervelloani (ve snu) nenapadnout koho, ani nepřijít na mysl komu

cantare: Canta che ti passaTak to vyklop!

čas: il tempo passato/presente/futurominulý/přítomný/budoucí čas

červená: passare col rosso(pro)jet/nezastavit na červenou

hrozinka: uva passa, uvetta hrozinky sušené

krátit: far passare il tempokrátit si čas/dlouhou chvíli

krok: (rumore dei) passikroky zvuk

kulhavý: passo zoppicantekulhavá chůze

minulost: nel/dal passatov/z minulosti

minulý: passato minulý čas

móda: passare di modavyjít z módy

na: passare col rossojet na červenou

ofenziva: passare all'offensivapřejít do ofenzivy

oranžová: passare col giallo(pro)jet na oranžovou

poklus: a passo di corsa, přen. rychle al galoppopoklusem

pomalý: a passo lentopomalým tempem/krokem

postupem: col (passare del) tempopostupem času

povšimnutí: passare inosservato/-aprojít bez povšimnutí

projet: passare con il rossoprojet na červenou

průjezd: passando per qcpři průjezdu čím

pryč: Sono le dieci passate.Už je deset pryč.

předbíhat: passare avanti nella filapředbíhat ve frontě

předpřítomný: passato prossimopředpřítomný čas

přejít: passare al nemico/alla concorrenzapřejít k nepříteli/ke konkurenci

příčestí: participio passato/perfettopříčestí minulé

rychlý: a passo velocerychlým krokem

soutěska: passo di montagna, passo montuosohorská soutěska

stavit se: passare/venire a prendere qstavit se pro koho

stěhovavý: uccelli migratori/di passozool. stěhovaví ptáci

temný: passato oscurotemná minulost

udělat: passare gli esamiudělat zkoušky

věčnost: andare al creatore, passare a miglior vita, recarsi nell'aldilàodejít na věčnost

vedení: passare in testaujmout se vedení

vpřed: passo importante in avantidůležitý krok vpřed

vyjít: passare di moda, andare fuori modavyjít z módy

za: passare da qzastavit se za kým

zelená: passare col verdepřecházet na zelenou

zkouška: superare/passare un esameudělat/složit zkoušku

zkrátit: passare il tempo leggendozkrátit si čas čtením

aby: Non passa giorno senza che litighino.Nemine den, aby se nehádali.

dát: Mi passi il signor Novák.Dejte mi pana Nováka.

hledání: Passa le giornate alla ricerca di un lavoro.Tráví dny hledáním práce.

hrabat: Non frugare più nel passato.Nehrabej se už v minulosti.

kolem: Sono passati vicino a noi.Prošli kolem nás.

líbit: Per lui passa tutto., Per lui tutto va bene.Nechá si všechno líbit.

litovat: Non mi pento del tempo passato...Nelituji času, který jsem strávil...

loudit: Il cane mendicava gli avanzi dai passanti.Pes loudil zbytky po kolemjdoucích.

míjet: I giorni passavano...Dny míjely...

minout: Abbiamo passato il ponte.Minuli jsme most.

mít: Ne ha passate tante.Má toho hodně za sebou.

okolo: È passato vicino a me.Prošel okolo mě.

plynout: Il tempo passava lentamente.Čas plynul pomalu.

poddat se: problém Si sistemerà col tempo., přejde Passerà col tempo.Časem se to poddá.

podjet: Abbiamo passato sotto il ponte.Podjeli jsme pod mostem.

postoupit: fare un passo avantipostoupit o krok (vpřed)

posun: C'è stato un progresso., Si è fatto un passo avanti.Došlo k posunu... v jednání ap.

proběhnout: È passato vicino e non ha nemmeno salutato.Proběhl okolo, ani nepozdravil.

prohrábnout: Si è fatta passare le dita tra i capelli.Prohrábla si rukou vlasy.

projít: Non la passerai liscia., draze zaplatíš La pagherai cara.To ti (jen tak) neprojde.

proležet: Ha passato tutta l'estate nel letto.Proležel celé léto v posteli.

propouštět: La tenda non lascia passare la luce.Závěs nepropouští světlo.

protáhnout: passare il filo nella crunaprotáhnout nit ouškem jehly

přečkat: Hanno passato la notte in macchina.Noc přečkali v autě.

přehnat se: Il temporale è passato.Bouřka už se přehnala.

přespat: Non sapevamo dove passare la notte.Neměli jsme kde přespat.

přestoupit: È passato a un'altra squadra.Přestoupit do jiného týmu.

skok: Fate un salto da noi., Passate da noi.Přijďte někdy na skok.

skousnout: Non ci passo sopra!To neskousnu!

spojit: Mi può passare...?Můžete mě spojit s...?

uplynout: È passato molto tempo...Uplynulo mnoho času...

uplynutí: passati due anni...po uplynutí dvou let...

vyluxovat: Hai passato l'aspirapolvere?Vyluxoval jsi?

vysát: Ho passato l'aspirapolvere nell'appartamento.Vysál jsem byt.

vysedávat: passare molte ore seduto dovecelé hodiny vysedávat kde

absolvovat: superare/passare un esame(úspěšně) absolvovat zkoušku