Hlavní obsah

allungare

Tranzitivní sloveso

  1. qc prodloužit, prodlužovat co i časověallungare un vestitoprodloužit šatyallungare le vacanzeprodloužit (si) prázdniny
  2. qc natáhnout, protáhnout, napnout coallungare la mano per (prendere) qcnatáhnout ruku po čem, pro coallungare le orecchienapínat ušiallungare il collonatahovat krkallungare il passonatáhnout krok jít rychleji
  3. qc a q podat co komu do ruky ap.allungare la pallaprodloužit míč, posunout míč, přihrát ve fotbale ap.
  4. qc a q vlepit, vrazit, uštědřit co komu pohlavek ap.allungare uno schiaffo a qjednu vlepit komu
  5. qc prodloužit, protáhnout co trvání
  6. qc prodlužovat nápoje, ředit, nastavovat co přidáním

Vyskytuje se v

allungarsi: Le giornate si allungano.Dny se prodlužují.

natáhnout: allungare la mano per (prendere) qcnatáhnout ruku po čem, pro co

sluch: allungare le orecchienapínat sluch

allungare: allungare un vestitoprodloužit šaty