Hlavní obsah

corsa

Podstatné jméno ženské

  1. běh(ání)corsa campestrepřespolní běha passo di corsa, di (gran) corsa, a tutta corsarychle, úprkem, kvapemfare una corsajít si zaběhat, přen. zaběhnout, (za)skočit (si) kam
  2. a qc zaběhnutí, zaskočení kamFaccio una corsa al supermercato.Zaběhnu do obchodu.
  3. rychlovka, urychlená akce
  4. jízda, provoz, chod pohyb vozidlain corsaza jízdy, za chodu
  5. jízda, cesta autem ap.Questo treno finisce la sua corsa qui.Tento vlak zde jízdu končí.prezzo della corsajízdné(biglietto di) corsa semplicejednosměrná jízdenkal'ultima corsaposlední spoj noční ap. - autobus,vlakaer. corsa di atterraggiodoběh při přistání
  6. závod sportovní, jízdada corsazávodnícorse (dei cavalli)(koňské) dostihycorsa a ostacoliběh přes překážky, překážkový závodcorsa a cronometročasovka cyklistickáfilm in corsasoutěžní film
  7. a qc honba za čím usilovná snaha
  8. prudký (ná)růst cen ap.
  9. zdvih pístu

Vyskytuje se v

addestramento: corso di addestramentovýcvikový kurz

approfondimento: corso di approfondimentozdokonalovací kurz

armamento: corsa agli armamentizávody ve zbrojení

automobile: automobile da corsazávodní auto

automobilistico: corse automobilisticheautomobilové závody

avanzato: corso avanzatokurz pro pokročilé

avviamento: corsi di avviamento professionalezaškolovací kurzy

bicicletta: bicicletta da corsazávodní kolo

biglietto: biglietto di corsa semplicejednosměrná jízdenka

campestre: corsa campestrepřespolní běh

cavallo: cavallo da corsa/selladostihový/jezdecký kůň

celere: corso celererychlokurz

complementare: corsi complementari di qcdoplňkové kurzy čeho

corso: nel corso di qcv průběhu čeho

da: cavallo da corsadostihový kůň

di: uscire di corsavyběhnout (ven)

fantasia: dare libero corso alla fantasiapopustit uzdu fantazii dát volnou ruku

intensivo: corso intensivo d'ingleseintenzivní kurz angličtiny

lavoro: lavori in corsopráce na silnici

orientamento: sport corsa di orientamentoorientační běh

principiante: corso per principiantikurs pro začátečníky

qualificazione: corsi di qualificazione professionalekurzy profesní způsobilosti

ripasso: corso di ripassoopakovací kurs

specializzazione: corsi di specializzazionenástavbové kurzy

tappa: corsa a tappeetapový závod

vettura: vetture da corsazávodní vozy

correre: Ha corso il Giro d'Italia.Absolvoval Giro d'Italia.

giro: una corsa di tre girizávod na tři kola

lungo: lungo il corso dei secolipo staletí

libero: dare libero corso a qc(po)nechat čemu volný průběh

běh: corsa a ostacolipřekážkový běh

běžecký: scarpe da corsa/runningběžecké boty

dostihový: corsa (ippica)dostihový závod

etapový: corsa a tappeetapový závod

formule: corse di formula 1závody formule 1

hon: corsa al denarohon za penězi

honba: nella corsa a qcv honbě za čím

intenzivní: corso intensivo d'ingleseintenzivní kurz angličtiny

jízda: corsa in bici(cletta), sport ciclismo jízda na kole

klusák: corse al trotto, gara di trottozávody klusáků

kůň: cavallo da equitazione/corsa/tirojezdecký/dostihový/tažný kůň

kurz: corsi di linguajazykové kurzy

letní: corsi estiviletní škola

maření: ostruzione del corso della giustiziamaření výkonu spravedlnosti

masérský: corso di massaggiomasérský kurz

obor: corso di studistudijní obor

opakovací: corso/lezione di ripassoopakovací kurs/lekce

orientační: orienteering , corsa di orientamentoorientační běh

platidlo: moneta (a corso) legalezákonné platidlo

poklus: a passo di corsa, přen. rychle al galoppopoklusem

program: jednoho kurzu programma del corso, celého vzdělání curricolo , programma scolasticostudijní program

proud: essere in pieno corso, přípravy též ferverebýt v plném proudu činnost ap.

průběh: nel corso del tempo/del giorno/dell'annov průběhu času/dne/roku

překážka: corsa con ostacoliběh přes překážky

corsa: corsa campestrepřespolní běh

překážkový: corsa con ostacoli, hovor. ostacoli překážkový běh

přespolní: corsa campestrepřespolní běh

rekvalifikační: corso di riqualificazionerekvalifikační kurz

štafetový: corsa a staffettasport. štafetový běh

trať: gara /corsa di fondozávod/běh na dlouhé tratě

účetnický: corso per ragionieriúčetnický kurz

vaření: corso di cucinakurz vaření

vprostřed: disturbare qc nel corso della presentazionevyrušit koho vprostřed přednášky

vyběhnout: salire di corsa le scalevyběhnout po schodech

výcvikový: corso di addestramentovýcvikový kurz

začátečník: corso per principiantikurz pro začátečníky

závod: corsa agli armamentipřen. závody ve zbrojení

závodní: macchina da corsazávodní automobil

zbrojení: corsa agli armamentizávody ve zbrojení

běžet: È corso a prendere l'autobus.Běžel na autobus.

doběhnout: Aspetta, devo fare una corsa al negozio.Počkej, musím doběhnout do obchodu.

doletět: Sono arrivati di corsa all'ultimo momento.Doletěli na poslední chvíli.

externě: seguire un corso da esternoexterně studovat

probíhat: Ci sono i lavori in corso sull'autostrada.Na dálnici probíhají práce.

zapsat: iscrivere q in un corsozapsat koho do kurzu