Hlavní obsah

correre

Intranzitivní sloveso

 1. běžet, běhat, utíkat, pádit, mazatCorre troppo.Je moc rychlej.Il tempo corre.Čas letí.correre avanti e indietropobíhat sem a tamcorrere dietro a qběžet, i přen. běhat, pálit za kým, nadbíhat komucorrere dietro al successojít za úspěchem cílevědomě
 2. jet, uhánět, řítit se auto ap.Quando guida corre troppo.Jezdí hrozně rychle.
 3. spěchat, pospíchat, mít naspěchNon correre!Pomalu!, Nespěchej tolik!
 4. závodit, jet závod
 5. téct, proudit, plynout řeka
 6. dove vést kam/kudy, táhnout se, rozprostírat se horský masiv ap.Il sentiero correva sopra ...Stezka vedla nad ...
 7. platit být v platnosti, být v oběhu mince ap.Correva l'anno...Psal se rok...Mi corre l'obbligo ...Je mou povinností ...Corre l'uso ...Je zvykem ..., Panuje zvyk ...
 8. kolovat, šířit se zpráva, fámy ap.Corre voce che...Jdou zvěsti, že..., Povídá se, že...

Tranzitivní sloveso

 1. qc proběhnout, projít, projet čím, po čemcorrere il mondosjezdit/procestovat svět
 2. qc jet co, účastnit se čeho závodu ap.Ha corso il Giro d'Italia.Absolvoval Giro d'Italia.
 3. qc podstoupit, podstupovat cocorrere un rischioriskovat, podstoupit rizikocorrere pericolobýt v nebezpečí

Vyskytuje se v

corrente: (essere) al corrente(být) v obraze dobře informován

corrente: corrente (elettrica)(elektrický) proud, hovor. elektřina

presa: presa (di corrente)(elektrická) zásuvka

acqua: acqua correntetekoucí voda

addestramento: corso di addestramentovýcvikový kurz

alternato: corrente alternatastřídavý proud

approfondimento: corso di approfondimentozdokonalovací kurz

aria: corrente/colpo d'ariaprůvan

armamento: corsa agli armamentizávody ve zbrojení

automobile: automobile da corsazávodní auto

automobilistico: corse automobilisticheautomobilové závody

avanzato: corso avanzatokurz pro pokročilé

avviamento: corsi di avviamento professionalezaškolovací kurzy

bicicletta: bicicletta da corsazávodní kolo

biglietto: biglietto di corsa semplicejednosměrná jízdenka

campestre: corsa campestrepřespolní běh

cavallo: cavallo da corsa/selladostihový/jezdecký kůň

celere: corso celererychlokurz

complementare: corsi complementari di qcdoplňkové kurzy čeho

conto: conto correnteběžný účet, kontokorent

contro: navigare contro correnteplout proti proudu

corrente: opinione correnteobecně rozšířený/běžný názor

corrente: spese correntiběžné výdaje

corrente: tenere q al corrente di qcudržovat koho v obraze ohledně čeho, průběžně informovat koho o čem

corrente: mettere q al correnteuvést koho do obrazu

corrente: corrente (d'aria)průvan

corrente: corrente marinamořský proud

corrente: contro correntei přen. proti proudu

corrente: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

corrente: tagliare la correntepřerušit dodávku elektřiny

corrente: corrente principalehlavní proud názorový ap.

corsa: corsa campestrepřespolní běh

corsa: a passo di corsa, di (gran) corsa, a tutta corsarychle, úprkem, kvapem

corsa: fare una corsajít si zaběhat, přen. zaběhnout, (za)skočit (si) kam

corsa: in corsaza jízdy, za chodu

corsa: prezzo della corsajízdné

corsa: (biglietto di) corsa semplicejednosměrná jízdenka

corsa: l'ultima corsaposlední spoj noční ap. - autobus,vlak

corsa: aer. corsa di atterraggiodoběh při přistání

corsa: da corsazávodní

corsa: corse (dei cavalli)(koňské) dostihy

corsa: corsa a ostacoliběh přes překážky, překážkový závod

corsa: corsa a cronometročasovka cyklistická

corsa: film in corsasoutěžní film

corso: nel corso di qcv průběhu čeho

corso: in corso(právě) probíhající, (jsoucí) v chodu

corso: in corso di stampa(právě) v tisku kniha ap.

corso: mettere in corso qcrozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.

corso: dare corso a qczačít, rozběhnout, iniciovat co

corso: prendere corsi di inglesechodit na kurzy angličtiny

corso: corso per avanzatikurz pro pokročilé

corso: corso abilitantekvalifikační kurz

corso: corso mascheratomaškarní průvod, průvod masek

corso: corso d'acquavodní tok

da: cavallo da corsadostihový kůň

darsi: darsi a corrererozběhnout se

di: uscire di corsavyběhnout (ven)

di: corso di sei mesišestiměsíční kurz

elettrico: corrente elettricaelektrický proud

fantasia: dare libero corso alla fantasiapopustit uzdu fantazii dát volnou ruku

golfo: Corrente del GolfoGolfský proud

intensivo: corso intensivo d'ingleseintenzivní kurz angličtiny

interruzione: interruzione di corrente (elettrica)přerušení dodávky elektřiny

lavoro: lavori in corsopráce na silnici

lepre: correre come una leprepelášit jako zajíc

marea: corrente di mareaslapový proud

opinione: opinione corrente/prevalenteběžný/převládající názor

orientamento: sport corsa di orientamentoorientační běh

pantalone: pantaloni da corsa/joggingběžecké kalhoty

partitore: partitore di correnteproudový dělič

principiante: corso per principiantikurs pro začátečníky

qualificazione: corsi di qualificazione professionalekurzy profesní způsobilosti

ripasso: corso di ripassoopakovací kurs

rischio: correre il rischio di qcriskovat co, podstoupit riziko čeho

specializzazione: corsi di specializzazionenástavbové kurzy

tappa: corsa a tappeetapový závod

trotto: correre al trottoběžet klusem

vettura: vetture da corsazávodní vozy

corrente: il 15 correntepatnáctého tohoto měsíce

corrente: C'è corrente!Táhne!, Je průvan!

corrente: È saltata la corrente., È andata via la corrente.Vypadl/Nejde proud.

corsa: Faccio una corsa al supermercato.Zaběhnu do obchodu.

corsa: Questo treno finisce la sua corsa qui.Tento vlak zde jízdu končí.

giro: una corsa di tre girizávod na tři kola

lungo: lungo il corso dei secolipo staletí

portare: La corrente lo portò via.Odnesl ho proud.

qua: correre di qua e di làpobíhat sem a tam

staccare: Ci hanno staccato la corrente.Odpojili nám proud. elektřinu

voce: Corre voce che ...Kolují zvěsti, že ..., Povídá se, že ...

corrente: seguire la correntejít s proudem s většinou