Hlavní obsah

alternato

Přídavné jméno

  • střídavý, střídající secorrente alternatastřídavý proud

Vyskytuje se v

alternato: corrente alternatastřídavý proud

corrente: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

druhý: ogni due giorni, a giorni alternikaždý druhý den

proud: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

střídavý: corrente alternata, zkr. c.a.elektr. střídavý proud

alternare: Alterna il lavoro con il riposo.Střídá práci s odpočinkem.