Hlavní obsah

alternato

Přídavné jméno

  • střídavý, střídající secorrente alternatastřídavý proud

Vyskytuje se v

alternarsi: l'alternarsi delle stagionistřídání ročních období

corrente: corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proud

alternare: Alterna il lavoro con il riposo.Střídá práci s odpočinkem.

druhý: každý druhý denogni due giorni, a giorni alterni

proud: střídavý/stejnosměrný proudcorrente alternata/continua

střídat se: střídat se za volantemalternarsi al volante

střídavý: elektr. střídavý proudcorrente alternata, zkr. c.a.