Hlavní obsah

corrente

Podstatné jméno mužské

  • (essere) al corrente (být) v obraze dobře informovántenere q al corrente di qcudržovat koho v obraze ohledně čeho, průběžně informovat koho o čemmettere q al correnteuvést koho do obrazu

Podstatné jméno ženské

  1. proud, tok pohybující se masa, prouděníC'è corrente!Táhne!, Je průvan!corrente (d'aria)průvancorrente marinamořský proudcontro correntei přen. proti proudu
  2. corrente (elettrica) (elektrický) proudcorrente (elettrica) hovor. elektřinaÈ saltata la corrente., È andata via la corrente.Vypadl/Nejde proud.corrente alternata/continuastřídavý/stejnosměrný proudtagliare la correntepřerušit dodávku elektřiny
  3. proud názorový ap.corrente principalehlavní proud názorový ap.

Vyskytuje se v

corrente: corrente (elettrica)(elektrický) proud, hovor. elektřina

presa: presa (di corrente)(elektrická) zásuvka

acqua: acqua correntetekoucí voda

addestramento: corso di addestramentovýcvikový kurz

alternato: corrente alternatastřídavý proud

approfondimento: corso di approfondimentozdokonalovací kurz

aria: corrente/colpo d'ariaprůvan

armamento: corsa agli armamentizávody ve zbrojení

automobile: automobile da corsazávodní auto

automobilistico: corse automobilisticheautomobilové závody

avanzato: corso avanzatokurz pro pokročilé

avviamento: corsi di avviamento professionalezaškolovací kurzy

bicicletta: bicicletta da corsazávodní kolo

biglietto: biglietto di corsa semplicejednosměrná jízdenka

campestre: corsa campestrepřespolní běh

cavallo: cavallo da corsa/selladostihový/jezdecký kůň

celere: corso celererychlokurz

complementare: corsi complementari di qcdoplňkové kurzy čeho

conto: conto correnteběžný účet, kontokorent

contro: navigare contro correnteplout proti proudu

correre: correre avanti e indietropobíhat sem a tam

corsa: corsa campestrepřespolní běh

corso: nel corso di qcv průběhu čeho

da: cavallo da corsadostihový kůň

darsi: darsi a corrererozběhnout se

di: uscire di corsavyběhnout (ven)

elettrico: corrente elettricaelektrický proud

fantasia: dare libero corso alla fantasiapopustit uzdu fantazii dát volnou ruku

golfo: Corrente del GolfoGolfský proud

intensivo: corso intensivo d'ingleseintenzivní kurz angličtiny

interruzione: interruzione di corrente (elettrica)přerušení dodávky elektřiny

lavoro: lavori in corsopráce na silnici

lepre: correre come una leprepelášit jako zajíc

marea: corrente di mareaslapový proud

opinione: opinione corrente/prevalenteběžný/převládající názor

orientamento: sport corsa di orientamentoorientační běh

partitore: partitore di correnteproudový dělič

principiante: corso per principiantikurs pro začátečníky

qualificazione: corsi di qualificazione professionalekurzy profesní způsobilosti

ripasso: corso di ripassoopakovací kurs

rischio: correre il rischio di qcriskovat co, podstoupit riziko čeho

specializzazione: corsi di specializzazionenástavbové kurzy

tappa: corsa a tappeetapový závod

trotto: correre al trottoběžet klusem

vettura: vetture da corsazávodní vozy

běžecký: scarpe da corsa/runningběžecké boty

běžný: conto correnteekon. běžný účet

dostihový: corsa (ippica)dostihový závod

elektrický: corrente elettricaelektrický proud

etapový: corsa a tappeetapový závod

formule: corse di formula 1závody formule 1

hon: corsa al denarohon za penězi

honba: nella corsa a qcv honbě za čím

intenzivní: corso intensivo d'ingleseintenzivní kurz angličtiny

jízda: corsa in bici(cletta), sport ciclismo jízda na kole

klusák: corse al trotto, gara di trottozávody klusáků

kůň: cavallo da equitazione/corsa/tirojezdecký/dostihový/tažný kůň

kurz: corsi di linguajazykové kurzy

letní: corsi estiviletní škola

maření: ostruzione del corso della giustiziamaření výkonu spravedlnosti

masérský: corso di massaggiomasérský kurz

nebezpečí: essere in pericolo, correre il rischiobýt v nebezpečí

obor: corso di studistudijní obor

obstavit: bloccare il conto (corrente) a qobstavit účet komu

opakovací: corso/lezione di ripassoopakovací kurs/lekce

orientační: orienteering , corsa di orientamentoorientační běh

platidlo: moneta (a corso) legalezákonné platidlo

podstupovat: correre il rischio di qcpodstupovat riziko čeho

poklus: a passo di corsa, přen. rychle al galoppopoklusem

program: jednoho kurzu programma del corso, celého vzdělání curricolo , programma scolasticostudijní program

proti: contro correnteproti proudu

proud: a valle dalla correntepo proudu řeky ap.

průběh: nel corso del tempo/del giorno/dell'annov průběhu času/dne/roku

překážka: corsa con ostacoliběh přes překážky

překážkový: corsa con ostacoli, hovor. ostacoli překážkový běh

přespolní: corsa campestrepřespolní běh

rekvalifikační: corso di riqualificazionerekvalifikační kurz

srozuměný: souhlasit essere d'accordo con qc, vědět o essere informato/al corrente di qcbýt srozuměn(ý) s čím

stejnosměrný: corrente continua, zkr. c.c.stejnosměrný proud

střídavý: corrente alternata, zkr. c.a.elektr. střídavý proud

štafetový: corsa a staffettasport. štafetový běh

teplý: corrente oceanica caldageogr. teplý oceánský proud

trať: gara /corsa di fondozávod/běh na dlouhé tratě

účet: conto correnteběžný účet

účetnický: corso per ragionieriúčetnický kurz

vaření: corso di cucinakurz vaření

voda: acqua non potabile/corrente/mineraleužitková/tekoucí/minerální voda

vprostřed: disturbare qc nel corso della presentazionevyrušit koho vprostřed přednášky

vyběhnout: salire di corsa le scalevyběhnout po schodech

výcvikový: corso di addestramentovýcvikový kurz

výdaj: spese correntiběžné výdaje

výpadek: interruzione di correntevýpadek proudu

začátečník: corso per principiantikurz pro začátečníky

závod: corsa agli armamentipřen. závody ve zbrojení

závodní: macchina da corsazávodní automobil

zbrojení: corsa agli armamentizávody ve zbrojení

znalý: hovor. essere pratico del mestiere, essere al corrente degli affaribýt znalý věci/poměrů

běžet: È corso a prendere l'autobus.Běžel na autobus.

doběhnout: Aspetta, devo fare una corsa al negozio.Počkej, musím doběhnout do obchodu.

doletět: Sono arrivati di corsa all'ultimo momento.Doletěli na poslední chvíli.

elektřina: È andata via la corrente.Nejde elektřina.

externě: seguire un corso da esternoexterně studovat

fáma: Corre voce che ...Kolují/Jdou fámy, že ...

jít: Non va la corrente.Nejde elektřina.

kolovat: Corre voce che...Kolují zvěsti, že...

létat: Non correre sempre come un matto!Nelítej pořád jako blázen.

mazat: Corri!, vypadni ap. Fila via!, Sloggia!Mazej!

okolo: Correva intorno al tavolo.Běhal okolo stolu.

pospíchat: Dove corri?Kam tam pospícháš?

povídat: Corre voce che..., Dicono che...Povídá se, že...

probíhat: Ci sono i lavori in corso sull'autostrada.Na dálnici probíhají práce.

proslýchat se: Si dice in giro che..., Corre voce che..., Dicono che...Proslýchá se, že...

průvan: C'è corrente (d'aria).Je průvan.

běh: corsa a ostacolipřekážkový běh