Hlavní obsah

conto

Podstatné jméno mužské

  1. počítání, výpočet, (vý)počty činnostfar di contopočítat aritmetickyfare un contoprovést výpočet, spočítat toconto alla rovesciaodpočet před startem ap.
  2. účet za služby, útratu ap., účtenkaIl conto!(Za)platím! na vrchníhosaldare il contovyrovnat účet zaplatitrendersi conto di qcuvědomit si co
  3. konto, účet bankovní, účetní položkaconto bancariobankovní účet/kontoconto correnteběžný účet, kontokorentconto scopertopřečerpaný účet, přečerpání účtufare i contivést účetnictvíper conto di qjménem, za koho jednat ap.per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za seberendere conto a q di qcskládat účty komu za co, odpovídat se komu z čehofare conto che qcpočítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu cofare conto su q/qcspolehnout se na koho/co, počítat s kým/čím
  4. úcta, uznání, váženost vážení si ap.di poco contonevýznamný, bezvýznamnýtenere conto di q/qcbrát v úvahu, uvažovat koho/co

Vyskytuje se v

scoperto: scoperto (di conto)přečerpání účtu

appoggio: contare sull'appoggio di qpočítat s čí podporou

banca: avere un conto in bancamít účet v bance

bancario: conto bancariobankovní účet

bloccato: conto bloccatozmrazený účet

chiedere: chiedere conto di q/qcžádat/požadovat vysvětlení čeho, od koho

conta: conta dei votisčítání hlasů

contare: senza contare qcnepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li co

conto: far di contopočítat aritmeticky

da: contare da zero a dieci(na)počítat od nuly do desíti

estinzione: estinzione di un contovyrovnání účtu

estratto: estratto contovýpis z účtu z banky, bankovní výpis

fine: in fin dei conti, alla fin finekoneckonců

mettere: mettere contostát za to, mít cenu, vyplatit se

minuto: avere i minuti contatimít velmi málo času

pagamento: pagamento in contantihotovostní platba, platba v hotovosti

pagare: pagare in contanti/a rate/con la carta di creditoplatit hotově/na splátky/kartou

perdita: conto profitti e perditevýkaz zisků a ztrát

piano: econ. piano dei contiúčtová osnova

prelievo: prelievo di contantivýběr hotovosti

regolamento: regolamento di contivyřizování účtů mezi gangy ap.

regolare: regolare un contovyrovnat účet

rendersi: rendersi conto di qcuvědomit si co

resa: resa dei contivyúčtování nákladů ap., vyrovnání účtů, i přen. zúčtování, skládání účtů

revisione: revisione contabile/dei contirevize účetnictví, účetní audit

revisore: revisore dei contiauditor, kontrolor účtů

risparmio: conto di risparmiospořící účet

saldo: saldo del contozůstatek účtu

sbagliare: sbagliare i contii přen. přepočítat se

tenere: tenere conto di qcbrát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čeho

valutario: conto valutariovalutový účet

verifica: verifica dei contiaudit, účetní kontrola

ci: Ci puoi contare.Můžeš s tím počítat.

contante: contantihotovost, hotové peníze

mormorare: Già si mormora sul loro conto.Už se o nich začíná šuškat.

quadrare: I conti non quadrano.Ty účty nesedí.

salasso: Il conto è stato un salasso.Účet byl (pěkně) tučný.

versare: Ho versato mille euro sul tuo conto.Poukázal jsem na tvůj účet tisíc eur.

saporito: un conto saporitomastný účet drahý

senza: senza dire/contare che ...nemluvě o tom, že ...

bankovní: conto bancariobankovní konto

běžný: conto correnteekon. běžný účet

hotovost: pagare in contantiplatit v hotovosti

jméno: agire in/nel nome di q, agire per conto di qjednat jménem koho

komisní: vendita in conto depositokomisní prodej

koupě: acquisto a rate/a credito/in contantikoupě na splátky/na úvěr/za hotové

nevyrovnaný: conti non regolati con qnevyrovnané účty s kým

obstavit: bloccare il conto (corrente) a qobstavit účet komu

otevřít: aprire un contootevřít si účet

peníze: soldi in contantihotové peníze

platba: pagamento in contantiplatba v hotovosti

platit: pagare in contantiplatit hotově

pokladní: conto di cassaekon. pokladní účet

přečerpání: conto scoperto, scoperto di contopřečerpání účtu

přihlédnutí: considerando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qcs přihlédnutím k čemu

sleva: sconto contanti/di cassahotovostní sleva při platbě v hotovosti

tučný: avere un ricco conto in bancamít tučné konto

účet: conto correnteběžný účet

úvaha: prendere in considerazione qc, tener conto di qcvzít co v úvahu

vědomí: tener conto di qcvzít co na vědomí

vyjádření: per conto proprio di q, con parole propriepodle vlastního vyjádření koho

výpis: estratto contovýpis z účtu z banky, bankovní výpis

výplata: pagamento in contantivýplata v hotovosti

vyřídit: rázně vedersela con q, vyřídit si účty regolare i conti con qvyřídit si to s kým

zacvakat: pagare il contozacvakat to

zastoupení: agire per conto/in nome/a nome di qjednat v zastoupení koho

zřetel: mettere in conto, prendere qc in considerazionebrát zřetel na co

zřídit: aprire un contoekon. zřídit si účet

zůstatek: saldo del contozůstatek (na) účtu

čítat: La biblioteca conta parecchie migliaia di esemplari.Knihovna čítá několik tisíc svazků.

dbát: non tenere conto di un avvertimentonedbat upozornění/varování

dojít: Poi se ne è reso conto., Poi ci è arrivato.Pak mu to došlo.

nakonec: In fin dei conti sono lieto che lui non sia qui.Jsem nakonec rád, že tu není.

napočítat: Conta fino a dieci.Napočítej do deseti.

počítat: Conta fino a dieci!Počítej do deseti!

přečerpat: Ho il conto scoperto., Ho sorpassato il mio conto.Přečerpal jsem svůj účet.

spoléhat (se): Conto su di te.Spoléhám na tebe.

spolehnout (se): Si fidi pure., Ci conti.Spolehněte se. zařídím to ap.

upřednostňovat: Preferiamo il pagamento in contanti.Upřednostňujeme platbu v hotovosti.

uvědomit si: Non me ne sono reso conto.Neuvědomil jsem si to.

uvědomovat si: Io me ne rendo conto, ma...Já si to uvědomuji, ale...

výběr: prelievo di contantivýběr hotovosti

zaplatit: Il conto, per favore!Zaplatím!

jít: andare per conto propriojít si po svém

pěst: fare qc per conto proprioudělat co na vlastní pěst