Hlavní obsah

conto

Podstatné jméno mužské

  1. počítání, výpočet, (vý)počty činnostfar di contopočítat aritmetickyfare un contoprovést výpočet, spočítat toconto alla rovesciaodpočet před startem ap.
  2. účet za služby, útratu ap., účtenkaIl conto!(Za)platím! na vrchníhosaldare il contovyrovnat účet zaplatitrendersi conto di qcuvědomit si co
  3. konto, účet bankovní, účetní položkaconto bancariobankovní účet/kontoconto correnteběžný účet, kontokorentconto scopertopřečerpaný účet, přečerpání účtufare i contivést účetnictvíper conto di qjménem, za koho jednat ap.per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za seberendere conto a q di qcskládat účty komu za co, odpovídat se komu z čehofare conto che qcpočítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu cofare conto su q/qcspolehnout se na koho/co, počítat s kým/čím
  4. úcta, uznání, váženost vážení si ap.di poco contonevýznamný, bezvýznamnýtenere conto di q/qcbrát v úvahu, uvažovat koho/co

Vyskytuje se v

contante: contantihotovost, hotové peníze

scoperto: scoperto (di conto)přečerpání účtu

appoggio: contare sull'appoggio di qpočítat s čí podporou

banca: avere un conto in bancamít účet v bance

bancario: conto bancariobankovní účet

bloccato: conto bloccatozmrazený účet

chiedere: chiedere conto di q/qcžádat/požadovat vysvětlení čeho, od koho

conta: conta dei votisčítání hlasů

contante: in contantiv hotovosti, hotově, přen. okamžitě, na místě o úhradě

contare: senza contare qcnepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li co

contare: Questo non conta niente.To nemá žádnou váhu., To nic neznamená.

contare: persone che contanovýznamní lidé

da: contare da zero a dieci(na)počítat od nuly do desíti

estinzione: estinzione di un contovyrovnání účtu

estratto: estratto contovýpis z účtu z banky, bankovní výpis

fine: in fin dei conti, alla fin finekoneckonců

mettere: mettere contostát za to, mít cenu, vyplatit se

mettere: mettere in conto qczohlednit co i účetně ap., vzít v úvahu, vzít v potaz co, počítat s čím v plánech ap.

minuto: avere i minuti contatimít velmi málo času

pagamento: pagamento in contantihotovostní platba, platba v hotovosti

pagare: pagare in contanti/a rate/con la carta di creditoplatit hotově/na splátky/kartou

perdita: conto profitti e perditevýkaz zisků a ztrát

piano: econ. piano dei contiúčtová osnova

prelievo: prelievo di contantivýběr hotovosti

regolamento: regolamento di contivyřizování účtů mezi gangy ap.

regolare: regolare un contovyrovnat účet

rendersi: rendersi conto di qcuvědomit si co

resa: resa dei contivyúčtování nákladů ap., vyrovnání účtů, i přen. zúčtování, skládání účtů

revisione: revisione contabile/dei contirevize účetnictví, účetní audit

revisore: revisore dei contiauditor, kontrolor účtů

risparmio: conto di risparmiospořící účet

saldo: saldo del contozůstatek účtu

sbagliare: sbagliare i contii přen. přepočítat se

tenere: tenere conto di qcbrát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čeho

tenere: tenere q in molto contovelice si vážit koho, velmi uznávat koho

valutario: conto valutariovalutový účet

verifica: verifica dei contiaudit, účetní kontrola

ci: Ci puoi contare.Můžeš s tím počítat.

contare: Conta dieci anni di servizio.Už má odpracováno deset let.

contare: Non si può contare su di lui.Nedá se s ním počítat.

mettere: Non mette conto trovare un compromesso.Nemá cenu hledat kompromis.