Hlavní obsah

regolare

Vyskytuje se v

regolo: regolo (calcolatore)logaritmické pravítko

coniugazione: coniugazione regolare/irregolarepravidelné/nepravidelné časování

esaedro: esaedro regolarepravidelný šestistěn, krychle, hexaedr

piramide: piramide regolare/retta/obliquapravidelný/kolmý/kosý jehlan

poligono: poligono regolarepravidelný mnohoúhelník

regola: per tua regola ...abys věděl...

regolare: espressione regolareregulární výraz

regolata: dare una regolata a qcseřídit, vyladit, upravit, hovor. poladit, poštelovat co

regolato: essere regolato nel berepít s mírou alkohol

pulizia: la pulizia regolare dei dentipravidelné čištění zubů

conto: regolare i contii přen. vyrovnat účty, zúčtovat

eccezione: L'eccezione conferma la regola.Výjimka potvrzuje pravidlo.

norma: per tua norma e regolapro tvou informaci

interval: a intervalli regolariv pravidelných intervalech

nepsaný: regola non scritta di qcnepsané pravidlo čeho

nevyrovnaný: conti non regolati con qnevyrovnané účty s kým

odstup: a intervalli regolariv pravidelných odstupech

pravidelný: a(d) intervalli regolariv pravidelných intervalech

pravidlo: un'eccezione alla regolavýjimka z pravidla

regulovat: regolamentare/regolare i prezziregulovat ceny příkazově

řádný: elezioni regolariřádné volby

sloveso: verbi (ir)regolari(ne)pravidelná slovesa

student: studente regolareřádný student

vyřídit: rázně vedersela con q, vyřídit si účty regolare i conti con qvyřídit si to s kým

zákazník: pravidelný cliente regolare, restaurace ap. cliente fissostálý zákazník

nařídit: puntare/regolare la sveglia alle 7nařídit (si) budík na 7

zařídit se: Regolati tu!Zařiď se podle toho!

kupa: po nemoci ap. riprendersi, riaversi, rimettersi, napravit své chování ap. darsi una regolatadát se do kupy