Hlavní obsah

sloveso

Podstatné jméno, rod střední

  • verbo m(ne)pravidelná slovesaverbi (ir)regolarifrázové/pomocné/způsobové slovesoverbo frasale/ausiliare/modale

Vyskytuje se v

frázový: frázová slovesaverbi frasali

nepřechodný: ling. nepřechodná slovesaverbi intransitivi

pomocný: ling. pomocné sloveso(verbo) ausiliare

pravidelný: ling. pravidelné slovesoverbo regolare

přechodný: ling. přechodné slovesoverbo transitivo

zápor: sloveso v záporuverbo (al) negativo

způsobový: způsobová slovesa modálníverbi modali

zvratný: zvratná slovesaverbi riflessivi, se zájmennou částicí verbi pronominali

anomalo: nepravidelné slovesogramm. verbo anomalo

copulativo: sponové slovesogramm. verbo copulativo

irregolare: nepravidelná slovesaverbi irregolari

modale: modální/způsobová slovesaverbi modali

prefisso: předponová slovesaling. verbi con prefisso

riflessivo: zvratné zájmeno/slovesopronome/verbo riflessivo

stato: stavové slovesoverbo di stato

verbo: tranzitivní/intranzitivní sloveso, přechodné/bezpředmětové slovesoling. verbo transitivo/intransitivo

sloveso: (ne)pravidelná slovesaverbi (ir)regolari