Hlavní obsah

řádný

Vyskytuje se v

profesor: emeritní/řádný profesorprofessore emerito/ordinario

student: řádný studentstudente regolare

studium: (řádné) denní/prezenční studiumstudio in presenza

appello: v řádném termínuin primo appello

bravo: řádní lidébrava gente

professore: řádný profesorprofessore ordinario

ruolo: řádný profesorprofessore di ruolo

statuto: regiony s řádným statutemregioni a statuto ordinario

titolare: řádný profesorprofessore titolare

řádný: řádné volbyelezioni regolari