Hlavní obsah

nevhodný

Vyskytuje se v

konzumace: vhodný ke konzumaciadatto/-a al consumo

mládež: nevhodný pro mládež erotický ap.non adatto ai minori

vhodný: vhodný pro/na coappropriato a q/qc

čekat: Čekám na vhodnou příležitost.Aspetto l'occasione giusta.

uznat: Dělej, jak uznáš za vhodné.Fai come meglio credi.

adatto: nevhodné pro dětinon adatto ai bambini

chiave: falešný, falešně, přen. nevhodný, nevhodněfuori chiave

cogliere: vystihnout vhodný okamžikcogliere l'occasione opportuna

elezione: zvolený, vybraný, vhodnějšíd'elezione

grosso: říci něco nevhodného, říci (úplnou) hovadinudirla grossa

insù: vhodné pro děti od dvou let (nahoru)adatto per bambini da due anni insù

opportuno: ve vhodnou chvílial momento opportuno

posto: nemístný, nevhodnýfuori posto

propizio: vhodná příležitost k čemu, pro col'occasione propizia per qc

squadra: křivý, nepravoúhlý, přen. neuspořádaný, nepravidelný, nevhodnýfuori (di) squadra

pertanto: Bylo by tudíž vhodné...Sarebbe pertanto opportuno...

preclusione: vhodný pro všechny, bez výjimkyadatto per tutti, senza preclusione

prestarsi: Dřevo je vhodné k širokému využití.Il legno si presta a diverse applicazioni.

specialmente: zvlášť vhodný pro koho/cospecialmente adatto per q/qc

aria: Není příznivá atmosféra/příznivé ovzduší/vhodná situace.Non è aria.

tasto: dotknout se nevhodného tématu, zahrát na citlivou strunutoccare un tasto falso