Hlavní obsah

řádně

Vyskytuje se v

profesor: emeritní/řádný profesorprofessore emerito/ordinario

řádný: řádné volbyelezioni regolari

student: řádný studentstudente regolare

studium: (řádné) denní/prezenční studiumstudio in presenza

appello: v řádném termínuin primo appello

bevuta: řádně se napít i vody při plavání, hovor. zachlastat, zapařitfare una (bella) bevuta

bravo: řádní lidébrava gente

dovere: náležitě, (po)řádně, jak se patřía dovere

garbo: patřičně, slušně, řádně, jak se sluší a patřía garbo

professore: řádný profesorprofessore ordinario

ruolo: řádný profesorprofessore di ruolo

sodo: řádně zřezat, zmlátit kohopicchiare sodo q

statuto: regiony s řádným statutemregioni a statuto ordinario

titolare: řádný profesorprofessore titolare

bene: (po)řádně, pečlivě, se vší pečlivostí, precizněben bene

crisma: jak se patří, náležitě, řádněcon tutti i crismi

dio: jak se (sluší a) patří, řádněcome dio comanda

ragione: řádně, jaksepatří, jak zákon káže silně ap.di santa ragione