Hlavní obsah

slušně

Vyskytuje se v

slušný: slušné chováníbuone maniere

vychovaný: slušně vychovanýbeneducato/-a

kultivovaně: Choval se slušně a kultivovaně.Si comportava con educazione e raffinatezza.

contegno: chovat se/tvářit se důstojně/slušnědarsi un contegno

garbo: patřičně, slušně, řádně, jak se sluší a patřía garbo

maniera: dobré způsoby, slušné chováníbuone maniere

mica: slušný platuno stipendio mica male

onesto: za slušnou cenua prezzo onesto

perbene: slušná rodinauna famiglia perbene

sgarbo: zachovat se neslušně ke komu, urazit kohofare uno sgarbo a q

comportarsi: Chová se slušně.Si comporta bene.

decoro: slušně oblečený ap.con decoro

bene: slušný, na úrovniper bene

slušně: chovat se slušněcomportarsi bene