Hlavní obsah

hodně

Příslovce

  1. (o počitatelných) čeho molti/molte qc(množství) molto/-a qcmolti pro rod mužský a molte pro rod ženskýhodně penězmolti soldihodně časumolto tempohodně lidímolta gente
  2. (míra) moltohodně čtený autorun autore molto lettohodně propečený stejkbistecca f ben cottahodně brzymolto presto

Vyskytuje se v

co: čím dál vícesempre di più

co: co nejvíceil più possibile, využít ap. al massimo

dál: čím dál vícesempre di più

jindy: více/hůře než kdy jindypiù/peggio che mai

kapka: o kapku vícun pochino di più

kdykoli: víc než kdykoli jindypiù che mai

méně: více či méněpiù o meno

mnohem: mnohem vícemolto più

něco: o něco vícun po' più?

nejvíc: nejvíce ze všehopiù di tutto

nejvíc: co nejvíc(e) lidíquanta più gente possibile

nejvíc: co nejvíce maximálněal massimo

nejvíc: nejvíc pět tisíccinquemila al massimo

nikdy: už nikdy, nikdy víc(e)mai più

štěstí: Hodně štěstí!Buona fortuna!, zlom vaz ap. In bocca al lupo!

ten, ta, to: čím dál tím vícesempre di più

trochu: trochu víc/míňun po' di più/meno

víc: mnohem vícmolto di più

víc: víc než dostpiù che sufficiente

víc: dvakrát víc penězil doppio dei soldi

víc: čím dál (tím) vícsempre di più

víc: více či méněpiù o meno

víc: nikdy víc(e)mai più

víc: a co více per di più

zeširoka: vzít co hodně zeširokaprenderla (alla) larga

divně: Vypadá to hodně divně.Sembra molto strano.

dozvědět se: Více se dozvíte na...Più informazioni potete trovare su...

líbit se: Více by se mi líbilo...Mi piacerebbe di più...

místo: Potřebujeme více místa.Abbiamo bisogno di più spazio.

mít: Má toho hodně za sebou.Ne ha passate tante.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Può parlare a voce più alta?

nahlas: Dej to víc nahlas.Alza il volume.

nejvíc: Dostal nejvíce peněz.Ha ottenuto la somma più alta.

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Quale ti piace di più?

podobný: Je ti hodně podobný.Ti assomiglia molto.

pokročit: Hodně pokročil v angličtině.Ha fatto grandi progressi in inglese.

postižený: oblasti nejvíce postižené znečištěnímzone più colpite dall'inquinamento

potřeba: Je potřeba hodně odvahy, aby ...Occorre molto coraggio per...

snažit se: Víc se snaž.Sforzati di più.

stávkující: Stávkující požadují více peněz.Gli scioperanti vogliono più soldi.

urodit se: Letos se urodilo hodně čeho.Quest'anno c'è stato un buon raccolto di qc.

že: Tím, že hodně šetřila ...Avendo risparmiato/Risparmiando molto ...

žrát: To auto hodně žere.La macchina consuma/beve molto.

kolečko: přen. Má o kolečko víc.Gli manca una rotella.

užitek: nadělat víc škody než užitkufar più male che bene

vytřískat: vytřískat z čeho maximum/co nejvícesfruttare qc al massimo

altro: più che altropředevším, víc než cokoli jiného

avanzo: d'avanzovíce než dost, nadbytek, nazbyt, ažaž, hojnost, hojně

bigoncia: a bigoncehodně, ve velkém, spousty, moře

buono: Buona fortuna!Hodně štěstí!

diritto: a maggior dirittoo to spíše/více

fortuna: Buona fortuna!Hodně štěstí!

garganella: bere a garganellalít (alkohol) přímo do hrdla, přen. (hodně) chlastat

grado: al massimo grado (possibile)co nejvíc

maggiore: a maggior ragioneo to spíše/více, tím spíše

mai: mai piùuž nikdy, nikdy víc

massimo: al massimomaximálně, (na)nejvýš víc ne, co nejvíce, co to dá o míře, intenzitě ap., nejpozději, při nejhorším když to nepůjde jinak

molto: molti di noimnozí z nás, hodně z nás

molto: molto piùmnohem více

niente: niente (di) piùnic víc

passa: e passapřes, víc(e) než

più: di piùnavíc ještě k tomu, víc(e) ve větší míře

più: il più possibileco nejvíc

poco: ogni pococo chvíle, hodně často

previsto: oltre il previstovíce než se čekalo

rischiare: rischiare fortehodně riskovat

solito: più del solitovíce než obvykle

spazio: offrire più spazio a qposkytnout komu více prostoru

spesa: avere molte spesemít hodně výdajů

sufficiente: più che sufficiente per fare qcvíc než dostatečný na co

te: più di tevíc než ty

ce: Ce ne sono molti.Je jich (tam) hodně.

che: Sono più che certo.Jsem si víc než jistý.

consumare: La macchina consuma (molto).To auto hodně žere.

cosa: Sa molte cose.Hodně toho ví.

crescere: È cresciuta molto.Hodně vyrostla.

duro: È molto duro coi figli.Na děti je hodně přísný.

giocare: Qui gioca la fortuna.Tady jde hodně o štěstí.

lupo: In bocca al lupo!Zlom vaz!, Hodně štěstí!

meglio: Questo colore sta meglio a te.Tato barva sluší víc tobě.

migliorare: Ha migliorato molto.Hodně se zlepšil.

molto: Mangia molta frutta.hodně ovoce.

molto: C'è molto vento.Hodně fouká (vítr).

molto: Eravamo in molti.Bylo nás hodně.

molto: Hanno fatto molto per lui.Hodně toho pro něho udělali.

mossa: Parla facendo molte mosse.Při mluvení hodně gestikuluje.

oltre: È oltre un'ora che lo aspetto.Čekám na něho víc/déle než hodinu.

oltre: È una città con oltre un milione di abitanti.Je to město s více než milionem obyvatel.

oltre: Oltre questo non ho altro da dire.Nemám, co bych víc řekl.

parecchio: Ha sofferto parecchio.Dost/Hodně zkusil.