Hlavní obsah

hrůza

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (velký strach) terrore m, orrore mnahánět/nahnat hrůzu komuterrorizzare q, riempire di terrore qmít hrůzu z čehoavere il terrore (folle) di qc
  2. (hrozná událost) orrore mTo byla hrůza.È stato terribile/spaventoso.

Vyskytuje se v

vytřeštěný: oči vytřeštěné hrůzouocchi spalancati dal terrore

nahánět: To mi nahání hrůzu.Questo mi fa venire paura.

zmocnit se: Zmocnila se ho panika/hrůza.È stato preso dal panico/terrore.

orrore: hrůzy válkyorrori di guerra

spaventare: mít hrůzu z čeho, bát se, děsit se čehoessere spaventato da qc

timore: panický strach, panická hrůzatimor panico

agghiacciare: Byl strnulý hrůzou.Fu agghiacciato per il terrore.

spaventoso: Byla to hrůza.È stato spaventoso.

terrore: Jímá mě hrůza.Mi prende il terrore.

hrůza: nahánět/nahnat hrůzu komuterrorizzare q, riempire di terrore q