Hlavní obsah

pořádně

Vyskytuje se v

liják: Je pořádný liják.Piove a catinelle/dirotto.

lít: Pořádně ze mě lilo.Ho sudato sette camicie.

navléct: Pořádně se navleč, je zima.Copriti bene, fa freddo.

pořádný: pořádný zmatekgran casino

dovere: náležitě, (po)řádně, jak se patřía dovere

mangiata: pořádně se nacpat čímfarsi una (bella) mangiata di qc

perbene: dělat co pořádněfare qc perbene

pieno: (pořádně) nahlas, z plna hrdlaa piena voce

bagnata: Pořádně jsme zmokli.Ci siamo presi una bella bagnata.

composto: Seďte/Stůjte pořádně!, Narovnejte se!State composti!

bene: (po)řádně, pečlivě, se vší pečlivostí, precizněben bene

respirare: nemoci si ani pořádně vydechnoutnon avere il tempo di respirare

rovinare: Plácnu se (pořádně) přes kapsu!Mi voglio rovinare!

pořádně: pořádně se vyspatdormire bene