Hlavní obsah

pieno

Přídavné jméno

  1. plný, naplněný lidmi ap.un pub pienoplná hospodapieno zeppopřeplněný, natřískanýpieno fino all'orlopo kraj naplněnýgomma pienaplná pneumatika
  2. di qc plný čeho chyb ap., překypující čímÈ pieno di debiti.Je zadlužený až po uši.una giornata pienanabitý denpieno di erroriplný chybpieno di vitaenergický, plný životapieno di soldizazobaný, prachatý, v balíku
  3. plný, sytý, nasycený jídlemMi sento pieno.Jsem plnej.a stomaco pienopo jídle prášky ap.essere pieno di qcmít plné zuby, mít dost čeho
  4. úplný, celýluna pienaúplněk
  5. plný postava, buclatýpetto pienoplné poprsígote pienebuclaté tváře
  6. plný, intenzivníin pienoúplně, kompletnělavorare a tempo pienopracovat na plný úvazekin pieno invernouprostřed zimyin pieno medievov hlubokém středověkunella piena gioventùv rozpuku mládíin piena sinceritànaprosto upřímněa piena velocitàplnou rychlostíin pieno giornoza bílého dnea piena voce(pořádně) nahlas, z plna hrdla

Podstatné jméno mužské

  1. (ú)plná část stavby ap.
  2. vrchol, vrcholná fáze, nejvyšší stupeňnel pieno delle forzena vrcholu silnel pieno dell'invernouprostřed zimy
  3. plná nádrž ap.Il pieno, per favore.Plnou, prosím.fare il pienonatankovat plnou (nádrž)
  4. plno, nával lidíFa sempre il pieno.Je (tam) pořád plno.fare il pienobýt plný/vyprodaný divadlo ap.

Vyskytuje se v

avventura: život plný dobrodružstvívita piena d'avventure

benzina: natankovat plnou (nádrž)fare il pieno di benzina

brio: Má jiskru., Je plná života.È piena di brio.

coglione: mít koho/čeho plný zuby/koulevulg. avere i coglioni pieni di q/qc

colpire: dostat plný zásahessere colpito in pieno

complesso: být zakomplexovanýessere pieno di complessi

consapevolezza: dělat co zcela vědoměfare qc con piena consapevolezza

formula: plně zprostit obžalobyassolvere con formula piena

giorno: za bílého dnein pieno giorno

grana: být boháč, mít plno prachůessere pieno di grana

lisca: ryba plná kostípesce pieno di lische

luna: úplněkluna piena

movimento: rušné městouna città piena di movimento

orlo: po okraj plná sklenicebicchiere pieno fino all'orlo

piena: rozvodněná řekaun fiume in piena

polmone: dýchat zhlubokarespirare a pieni polmoni

punto: saténový stehpunto pieno

regime: naplno jet ap.a pieno regime

risorsa: nápaditý, vynalézavý člověkpieno di risorse

stomaco: s plným žaludkema stomaco pieno

tempo: (práce na) plný/částečný úvazektempo pieno/parziale

titolo: zcela právem/po právua pieno titolo

traversia: strastiplný životuna vita piena di traversie

voto: s plným počtem bodů absolvovat vysokou školua pieni voti

orgoglio: Je velmi namyšlený.È pieno di orgoglio.

piega: pomačkanýpieno di pieghe

borsa: být při penězích/bez penězavere la borsa piena/vuota

gola: z plna hrdla, naplno zařvata piena gola

mano: plnými hrstmia piene mani

: být (hrozně) namyšlený, moc si o sobě mysletessere pieno di sé

zeppo: Není tam k hnutí.È pieno zeppo.

na: na plný výkona piena potenza

nádrž: natankovat/vzít plnou nádržfare il pieno

otrávený: být už otrávený z čehoessere stufo, avere le tasche piene di qc

plný: plný nosnaso pieno/tappato

polní: i přen. v plné polní výstrojiin pieno assetto

proud: být v plném proudu činnost ap.essere in pieno corso, přípravy též fervere

pusa: mluvit s plnou pusouparlare con la bocca piena

úplněk: za úplňkunella luna piena

úvazek: (pracovat na) plný/částečný úvazek(lavorare a) tempo pieno/parziale

všechen, všechna, všechno: ve vší tichostiin pieno silenzio

zbroj: v plné zbrojiin piena armatura

energie: Je plný energie.È pieno di energia.

hvězda: obloha plná hvězdcielo pieno di stelle

nabitý: Mám nabitý program.Ho una giornata piena., Ho moltissimo da fare.

napálit: Napálil v plné rychlosti do sloupu.Ha sbattuto in piena velocità contro un palo.

natankovat: Natankoval jsem plnou (nádrž).Ho fatto il pieno.

obsypaný: Strom byl obsypaný hruškami.L'albero era pieno di pere.

pracovat: Stroj pracuje na plný výkon.La macchina opera a piena potenza.

přepadnout: Přepadli ji za bílého dne.L'hanno assalita in pieno giorno.

převzít: Převzal plnou odpovědnost za...Si è assunto piena responsabilità per...

samý: Nohy měl samou jizvu.Aveva le gambe piene di cicatrici., Aveva le gambe tutto una cicatrice.

sežrat: Pes sežral plnou misku.Il cane ha mangiato una scodella piena.

šetřit: Nešetřil chválou na...Era pieno di lodi per ..., Non risparmiava (le) lodi a ...

zavraždit: Byl zavražděn za bílého dne.È stato assassinato in pieno giorno.

zodpovědnost: nést (plnou) zodpovědnost za coavere (piena) responsabilità per qc

zpola: jen zpola plnýsolo mezzo pieno

bílý: za bílého dnein pieno giorno

lézt: Už nám to leze krkem!Ne abbiamo piene le tasche!

plíce: křičet z plných plicgridare a pieni polmoni

prasknutí: plný k prasknutípieno da scoppiare

šev: praskat ve švech být plnýessere pieno zeppo

válet se: válet se v penězíchessere ricco sfondato, essere pieno di soldi

pieno: přeplněný, natřískanýpieno zeppo