Hlavní obsah

colpire

Tranzitivní sloveso-sc

  1. q con qc uhodit, bouchnout, udeřit koho čím
  2. qc zasáhnout, trefit co cíl ap.Non ha colpito il bersaglio.Netrefil terč.essere colpito in pienodostat plný zásahcolpire di striscio qcotřít se, štrejchnout o co střela ap.colpire a morte qczabít, smrtelně zasáhnout, zastřelit koho
  3. q postihnout, zasáhnout koho, dopadnout na koho mít dopad

Vyskytuje se v

bersaglio: colpire il bersagliozasáhnout terč, dosáhnout cíle

segno: colpire/fallire il segnozasáhnout/minout cíl

alle: colpito alle spallestřelený do zad

giusto: colpire giustotrefit do černého

strefit se: far centro, colpire nel segnostrefit se do černého

zabrat: námahou dover faticare, fare fatica, být postižen ap. essere duramente colpito da qcdostat zabrat čím

zasáhnout: colpire il bersagliozasáhnout terč

blesk: È stato colpito da un fulmine.Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.

mrtvice: Fu colpito da (leggero) ictus.Měl (lehkou) mrtvici.

postihnout: Il paese è stato colpito dalle alluvioni.Zemi postihly záplavy.

postihovat: Il paese è colpito dai frequenti terremoti.Zemi postihují častá zemětřesení.

postižený: zone più colpite dall'inquinamentooblasti nejvíce postižené znečištěním

udeřit: È stato colpito da un fulmine.Udeřil do něj blesk.

zachvátit: L'epidemia colpì l'intera città.Epidemie zachvátila celé město.

záplava: colpito/-a dalle inondazionipostižený záplavami

zastřelit: È stato colpito a morte.Byl zastřelen.

tnout: colpire nel vivopřen. tnout do živého

zásah: Colpito!, v šermu ap. též Toccato!Zásah!

colpire: essere colpito in pienodostat plný zásah