Hlavní obsah

zabrat

Dokonavé sloveso

  1. (vojensky ap.) occupare(zrekvírovat ap.) requisirepráv. (zabavit) sequestrare
  2. (prostor, místo ap.) occupare
  3. přen.(čas ap.) co prendere, volerci, impiegare qcPráce mu zabere mnoho času.Il lavoro gli prende molto tempo.Jak dlouho to zabere?Quanto tempo ci vorrà?Cesta do ... mi zabrala přes hodinu.Ho impiegato più di on'ora per arrivare a ...
  4. (zapůsobit) fare effetto(fungovat) funzionare(převod ap.) ingranare, fare presa
  5. expr.(zvýšit úsilí) sforzarsi (di più), mettersi d'impegnoexpr.(máknout ap.) hovor. sbattersiexpr.(začít makat) attaccareexpr.(běžec - zrychlit) allungareZaber! silou ap.Forza!, Ancora uno sforzo!zabrat naplnomettercela tutta
  6. (ryba na návnadu) abboccare
  7. dát zabrat hovor.komu (potrápit ap.) far penaredát zabrat hovor.(vyčerpat ap.) esaurire, estenuare qdostat zabrat čím(námahou) dover faticare, fare fatica, (být postižen ap.) essere duramente colpito da qc
  8. (objektivem ap.) inquadrare, prendere

Vyskytuje se v

dlouho: Jak dlouho to zabere?Quanto (tempo) ci vorrà?

penare: potrápit koho, dát zabrat komu způsobit utrpenífare penare q

portare: odnést, odvézt, přen. zabrat, stát hodně času ap.portare via

presa: i přen. (u)chytit se, dobře držet na silnici ap., ztuhnout, ztvrdnout beton ap., zabrat o převodu ap.far presa

impiegare: Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?Quanto ci impieghi per arrivare a...

mettere: Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.Ci mette tre ore per arrivare.

tutto: Zaberte (vší silou)!Indietro tutta!

piantare: vztyčit vlajku, přen. zabrat, obsadit co cizí místo ap.piantare la bandiera

sorcio: připravit komu horké chvilky, dá(va)t zabrat komu, zatopit komuhovor. far vedere i sorci verdi a q

zabrat: dát zabratkomu potrápit ap. far penare, vyčerpat ap. esaurire, estenuare q