Hlavní obsah

zabrat

Dokonavé sloveso

  1. (vojensky ap.) occupare(zrekvírovat ap.) requisirepráv. (zabavit) sequestrare
  2. (prostor, místo ap.) occupare
  3. přen.(čas ap.) co prendere, volerci, impiegare qcPráce mu zabere mnoho času.Il lavoro gli prende molto tempo.Jak dlouho to zabere?Quanto tempo ci vorrà?Cesta do... mi zabere přes hodinu.Impiego più di on'ora per arrivare a ...
  4. (zapůsobit) fare effetto(fungovat) funzionare(převod ap.) ingranare, fare presa
  5. expr.(zvýšit úsilí) sforzarsi (di più), mettersi d'impegnoexpr.(máknout ap.) hovor. sbattersiexpr.(začít makat) attaccareexpr.(běžec - zrychlit) allungareZaber! silou ap.Forza!, Ancora uno sforzo!zabrat naplnomettercela tutta
  6. (ryba na návnadu) abboccare
  7. dát zabrat hovor.komu (potrápit ap.) far penaredát zabrat hovor.(vyčerpat ap.) esaurire, estenuare qdostat zabrat čím(námahou) dover faticare, fare fatica, (být postižen ap.) essere duramente colpito da qc
  8. (objektivem ap.) inquadrare, prendere

Vyskytuje se v

dlouho: Jak dlouho to zabere?Quanto (tempo) ci vorrà?

penare: fare penare qpotrápit koho, dát zabrat komu způsobit utrpení

portare: portare viaodnést, odvézt, přen. zabrat, stát hodně času ap.

presa: far presai přen. (u)chytit se, dobře držet na silnici ap., ztuhnout, ztvrdnout beton ap., zabrat o převodu ap.

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

tutto: Indietro tutta!Zaberte (vší silou)!

piantare: piantare la bandieravztyčit vlajku, přen. zabrat, obsadit co cizí místo ap.

sorcio: hovor. far vedere i sorci verdi a qpřipravit komu horké chvilky, dá(va)t zabrat komu, zatopit komu