Hlavní obsah

zkrátit

Vyskytuje se v

cesta: zkrátit si cestuprendere una scorciatoia

fare: farla brevezkrátit to, zestručnit to, neprotahovat to

dunque: Vieni al dunque.Zkrať to., Přejdi k věci.

corto: tagliare cortozkrátit to v rychlosti ukončit

corto: Taglia corto!Zkrať to!, K věci!

notte: Qui si fa notte.Neprodlužuj(te) to., Zkrať(te) to pobídka k rychlejší reakci ap.

stringere: Stringi!Zkrať to!