Hlavní obsah

tagliare

Tranzitivní sloveso

  1. (roz)říznout, rozkrojit, (roz)krájet, nařezat, ostříhat, rozseknout, (roz)stříhat, rozstřihnout, nakrájet jakkoli ostřím rozdělitTaglia il pane!Nakrájej chleba.tagliare un vestitostřihnout na šatytagliare il mazzo/le cartesejmout karty balíček
  2. řezat, krájet o noži ap.
  3. (na)říznout, rozříznout i chirurgicky ap., odříznouttagliare la gola a qpodříznout, podřezat koho
  4. (vy)brousit drahokamy ap.
  5. přen.osekat, zredukovattagliare le spesesnížit náklady
  6. vystříhat, vyškrtat, vyhodit cenzurou ap.
  7. vyjmout text ap.taglia e incollavyjmout a vložit
  8. vyhodit, vyrazit z funkce ap.
  9. přerušit, utnout kontakty ap.

Vyskytuje se v

rosetta: (taglio) rosettarůžicový brus

arma: přen. arma a doppio tagliodvojsečná zbraň

bosco: bosco ceduo/da tagliomlází

censura: tagliato dalla censuravystřihaný/vyhozený cenzurou, cenzurovaný

classico: abito di taglio classicošaty klasického střihu

corrente: tagliare la correntepřerušit dodávku elektřiny

dado: tagliare a dadinakrájet na kostičky

due: tagliare qc in duerozříznout co vedví

ferita: ferita di punta/tagliobodná/sečná rána

fetta: tagliare a fettenakrájet na plátky

gola: tagliare la gola a qpodřezat koho

mazzo: tagliare il mazzosejmout karty z balíčku

obliquo: taglio obliquošikmý řez

ravvivare: ravvivare il taglioobtáhnout ostří

spazzola: taglio/capelli a spazzolaježek, kanadský trávník krátký sestřih vlasů

striscia: tagliare qc a striscenakrájet na nudličky co

taglia: taglia unicajednotná/univerzální velikost

tagliando: fare il tagliandonechat si udělat technickou (prohlídku)

tagliare: tagliare un vestitostřihnout na šaty

tagliata: dare una tagliata ai capellizastřihnout vlasy

taglio: al taglio(na)krájený, po kouscích, na kousky

traguardo: tagliare il traguardoprotnout cílovou pásku

longitudinale: taglio longitudinalepodélný řez

maschile: giacca di taglio maschilesako pánského střihu

sottolineare: Questo taglio sottolinea i fianchi.Tento střih zvýrazňuje boky.

corto: tagliare cortozkrátit to v rychlosti ukončit

netto: dare un taglio netto a qcudělat tlustou čáru za čím

cesareo: (taglio) cesareocísař(ský řez) porod