Hlavní obsah

bosco

Podstatné jméno mužské

  • lesbosco ceduo/da tagliomlázía bosco, coperto di boschilesnatý, zalesněný

Vyskytuje se v

ceduo: (bosco) ceduomlází, podrost, výmladky

bosco: bosco ceduo/da tagliomlází

fitto: bosco fittohustý les

fragola: fragola di boscolesní jahoda

frutta: frutta tropicale/di boscotropické/lesní ovoce

frutto: frutti di boscolesní plody

perdersi: Ci siamo persi nel bosco.Ztratili jsme se v lese.

portare: portare legna al bosconosit dříví do lesa

jahoda: fragol(in)e di bosco/selvatichelesní jahody

lesní: frutti di boscolesní plody

listnatý: bosco di latifoglielistnatý les

ovoce: frutta tropicale/di boscotropické/lesní ovoce

krátit: Accorcio la strada attraverso il bosco.Krátím si cestu přes les.

pářit: Esala vapore dal bosco.Z lesa se páří.

přečkat: Abbiamo atteso la fine del temporale nel bosco.Bouřku jsme přečkali v lese.

pustošit: Incendi dei boschi devastano il paese.Lesní požáry pustoší zemi.

acetosella: acetosella (dei boschi)šťavel (kyselý)