Hlavní obsah

tagliando

Vyskytuje se v

cesareo: (taglio) cesareocísař(ský řez) porod

rosetta: (taglio) rosettarůžicový brus

arma: přen. arma a doppio tagliodvojsečná zbraň

bosco: bosco ceduo/da tagliomlází

censura: tagliato dalla censuravystřihaný/vyhozený cenzurou, cenzurovaný

classico: abito di taglio classicošaty klasického střihu

corrente: tagliare la correntepřerušit dodávku elektřiny

dado: tagliare a dadinakrájet na kostičky

due: tagliare qc in duerozříznout co vedví

ferita: ferita di punta/tagliobodná/sečná rána

fetta: tagliare a fettenakrájet na plátky

gola: tagliare la gola a qpodřezat koho

mazzo: tagliare il mazzosejmout karty z balíčku

obliquo: taglio obliquošikmý řez

ravvivare: ravvivare il taglioobtáhnout ostří

spazzola: taglio/capelli a spazzolaježek, kanadský trávník krátký sestřih vlasů

striscia: tagliare qc a striscenakrájet na nudličky co

taglia: taglia unicajednotná/univerzální velikost

taglia: taglia fortenadměrná velikost

taglia: abito di taglia 50oblek velikosti 50

taglia: di taglia mediastředně velký, střední postavy, středního vzrůstu

taglia: mettere una taglia sulla testa di qvypsat odměnu na (dopadení) koho

tagliare: tagliare un vestitostřihnout na šaty

tagliare: tagliare il mazzo/le cartesejmout karty balíček

tagliare: tagliare la gola a qpodříznout, podřezat koho

tagliare: tagliare le spesesnížit náklady

tagliare: taglia e incollavyjmout a vložit

tagliata: dare una tagliata ai capellizastřihnout vlasy

taglio: al taglio(na)krájený, po kouscích, na kousky

taglio: (strumento) da tagliořezný (nástroj)

taglio: ferita da tagliořezná rána

taglio: di tagliořezný, sečný rána ap., sekaný, s falší úder ap.

taglio: armi da tagliosečné zbraně

taglio: fare un taglio in qcvystřihnout část čeho filmu ap.

taglio: taglio della testasetnutí hlavy

taglio: taglio dei vinipančování vína

taglio: dare un taglio a qcutnout, ukončit vztah ap.

taglio: dare un taglio al passatoudělat tlustou čáru za minulostí

taglio: tagli alla spesa pubblicaškrty ve veřejných výdajích

taglio: taglio a brillantebriliantový brus

taglio: med. taglio cesareocísařský řez

taglio: farsi un taglio al ditoříznout se do prstu

taglio: (vendere) qc a(l) taglio(prodávat) co po kusech/na kousky nakrájené ap.

taglio: rifare il taglio a qcobnovit břit na čem

taglio: essere a doppio taglioi přen. být dvousečný

traguardo: tagliare il traguardoprotnout cílovou pásku

longitudinale: taglio longitudinalepodélný řez

maschile: giacca di taglio maschilesako pánského střihu

sottolineare: Questo taglio sottolinea i fianchi.Tento střih zvýrazňuje boky.

taglia: Che taglia porta?Jakou máte velikost?

tagliare: Taglia il pane!Nakrájej chleba.

corto: tagliare cortozkrátit to v rychlosti ukončit

corto: Taglia corto!Zkrať to!, K věci!

netto: dare un taglio netto a qcudělat tlustou čáru za čím

tagliare: hovor. tagliare la cordavypařit se, zmizet

tagliare: tagliare la strada a qodříznout cestu komu

taglio: (venire) a taglio(přijít) právě/zrovna vhod/ve správnou chvíli

kostička: nakrájet co na kostičkytagliare qc a cubetti