Hlavní obsah

tagliare

Tranzitivní sloveso

  1. (roz)říznout, rozkrojit, (roz)krájet, nařezat, ostříhat, rozseknout, (roz)stříhat, rozstřihnout, nakrájet jakkoli ostřím rozdělitTaglia il pane!Nakrájej chleba.tagliare un vestitostřihnout na šatytagliare il mazzo/le cartesejmout karty balíček
  2. řezat, krájet o noži ap.
  3. (na)říznout, rozříznout i chirurgicky ap., odříznouttagliare la gola a qpodříznout, podřezat koho
  4. (vy)brousit drahokamy ap.
  5. přen.osekat, zredukovattagliare le spesesnížit náklady
  6. vystříhat, vyškrtat, vyhodit cenzurou ap.
  7. vyjmout text ap.taglia e incollavyjmout a vložit
  8. vyhodit, vyrazit z funkce ap.
  9. přerušit, utnout kontakty ap.

Vyskytuje se v

cesareo: (taglio) cesareocísař(ský řez) porod

rosetta: (taglio) rosettarůžicový brus

arma: přen. arma a doppio tagliodvojsečná zbraň

bosco: bosco ceduo/da tagliomlází

censura: tagliato dalla censuravystřihaný/vyhozený cenzurou, cenzurovaný

classico: abito di taglio classicošaty klasického střihu

corrente: tagliare la correntepřerušit dodávku elektřiny

dado: tagliare a dadinakrájet na kostičky

due: tagliare qc in duerozříznout co vedví

ferita: ferita di punta/tagliobodná/sečná rána

fetta: tagliare a fettenakrájet na plátky

gola: tagliare la gola a qpodřezat koho

mazzo: tagliare il mazzosejmout karty z balíčku

obliquo: taglio obliquošikmý řez

ravvivare: ravvivare il taglioobtáhnout ostří

spazzola: taglio/capelli a spazzolaježek, kanadský trávník krátký sestřih vlasů

striscia: tagliare qc a striscenakrájet na nudličky co

taglia: taglia unicajednotná/univerzální velikost

taglia: taglia fortenadměrná velikost

taglia: abito di taglia 50oblek velikosti 50

taglia: di taglia mediastředně velký, střední postavy, středního vzrůstu

taglia: mettere una taglia sulla testa di qvypsat odměnu na (dopadení) koho

tagliando: fare il tagliandonechat si udělat technickou (prohlídku)

tagliata: dare una tagliata ai capellizastřihnout vlasy

taglio: al taglio(na)krájený, po kouscích, na kousky

taglio: (strumento) da tagliořezný (nástroj)

taglio: ferita da tagliořezná rána

taglio: di tagliořezný, sečný rána ap., sekaný, s falší úder ap.

taglio: armi da tagliosečné zbraně

taglio: fare un taglio in qcvystřihnout část čeho filmu ap.

taglio: taglio della testasetnutí hlavy

taglio: taglio dei vinipančování vína

taglio: dare un taglio a qcutnout, ukončit vztah ap.

taglio: dare un taglio al passatoudělat tlustou čáru za minulostí

taglio: tagli alla spesa pubblicaškrty ve veřejných výdajích

taglio: taglio a brillantebriliantový brus

taglio: med. taglio cesareocísařský řez

taglio: farsi un taglio al ditoříznout se do prstu

taglio: (vendere) qc a(l) taglio(prodávat) co po kusech/na kousky nakrájené ap.

taglio: rifare il taglio a qcobnovit břit na čem

taglio: essere a doppio taglioi přen. být dvousečný

traguardo: tagliare il traguardoprotnout cílovou pásku

longitudinale: taglio longitudinalepodélný řez

maschile: giacca di taglio maschilesako pánského střihu

sottolineare: Questo taglio sottolinea i fianchi.Tento střih zvýrazňuje boky.

taglia: Che taglia porta?Jakou máte velikost?

corto: tagliare cortozkrátit to v rychlosti ukončit

corto: Taglia corto!Zkrať to!, K věci!

netto: dare un taglio netto a qcudělat tlustou čáru za čím

taglio: (venire) a taglio(přijít) právě/zrovna vhod/ve správnou chvíli

kostička: nakrájet co na kostičkytagliare qc a cubetti

kostka: nakrájet co na kostkytagliare qc a cubetti

kotouč: tech. řezací kotoučdisco da taglio

krájet: krájet co na plátkytagliare qc a fette, affettare qc

krátce: krátce střižený vlasytagliato/-a corto/-a

nadměrný: nadměrná velikosttaglia forte

nakrájet: nakrájet co na plátkyaffettare qc, tagliare qc a fette

nakrájet: nakrájet co na nudličky/kostičkytagliare qc a strisce/cubetti

nakrátko: nakrátko sestřiženýtagliato corto

napůl: rozříznout co napůltagliare qc a metà

natenko: natenko nakrájenýtagliato a fette sottili

odříznout: odříznout cestu komutagliare la strada a q

ostříhaný: nakrátko ostříhanýtagliato corto

ostříhat: nechat se ostříhatfarsi tagliare i capelli

pokrájet: pokrájet co na kostičkytagliare qc a cubetti

protnout, protít: protnout cílovou páskutagliare il traguardo

rána: řezná/sečná ránaferita da taglio

řez: med. císařský řez(taglio) cesareo

řezný: řezný kotoučdisco da taglio

řezný: řezná ránaferita da taglio

sečný: sečná zbraňarma da taglio

sečný: med. sečná ránaferita di taglio, taglio

sklo: broušené sklovetro molato/tagliato

snížit: snížit nákladyridurre/tagliare i costi

střední: (jsoucí) střední velikostidi taglia media

škrt: rozpočtové škrty, škrty v rozpočtutagli di bilancio

trávník: (po)sekat trávníktagliare il prato

univerzální: text. univerzální velikost u oděvutaglia unica

velikost: velikost obuvitaglia di scarpa

vložit: výp. vyjmout a vložittaglia e incolla

čtvrtka: rozkrojit co na čtvrtkytagliare qc in quarti

dát se: Měl by ses dát ostříhat.Dovresti farti tagliare i capelli.

do: nehty ostříhané do špičkyunghie tagliate a punta

mlít se: Nemel sebou, když tě stříhám.Non ti muovere mentre ti taglio i capelli.

nastříhat: Nastříhal provaz na kousky.Ha tagliato la corda a pezzi.

nastřihnout: Nastřihněte papír na obou koncích.Fare un taglio su entrambe le estremità del foglio.

odříznout: odříznout suché větvetagliare i rami secchi

pořezat: Pořezal jsem si ruku.Mi sono tagliato la mano.

rozříznout: Rozřízla si nohu o střep.Si è tagliata il piede con un coccio.

řezat: řezat co na plátkyaffettare qc, tagliare a fette qc