Hlavní obsah

snížit

Vyskytuje se v

diminuire: diminuire il prezzo del 10%snížit cenu o 10%

misurare: misurare le spesesnížit/omezit výdaje

scendere: far scendere qsnížit, spustit co

tagliare: tagliare le spesesnížit náklady

abbassare: Hanno abbassato il prezzo del 10%.Snížili cenu o 10 procent.