Hlavní obsah

zlepšit

Dokonavé sloveso

  • co migliorare qcZlepšil rekord o 5 sekund.Ha migliorato il record di 5 secondi.zlepšit náladu komutirar su di morale q

Vyskytuje se v

zlepšit se: Výrazně se zlepšil.Si è migliorato considerevolmente.

zlepšit se: Zlepšilo se počasí.Il tempo è migliorato.

meglio: cambiare in megliozlepšit (se)

migliorabile: I loro servizi sono migliorabili.Jejich služby by šly zlepšit., Na svých službách by mohli ještě zapracovat.

migliorare: Ha migliorato molto.Hodně se zlepšil.

risalire: risalire la chinazvednout se, opět se zlepšit, vyšvihnout se zpátky po nezdaru, propadu ap.