Hlavní obsah

dát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít s něčím) do čeho mettersi, darsi a (fare) qcDejte se do práce!Mettetevi al lavoro!Nakonec se dal na útěk.Alla fine si è dato alla fuga.
  2. ob.(moli do šatů ap.) attaccare qcob.(škůdci hromadně ap. též) infestare qc
  3. (nechat se) farsi, lasciarsi fare qcMěl by ses dát ostříhat.Dovresti farti tagliare i capelli.
  4. nedat se non cedere
  5. (být možný) potersi, essere possibileČas se nedá zastavit.Non si può fermare il tempo.Nedá se nic dělat.Non ci si può fare niente.
  6. (zamířit) kam prendere la via, dirigersi verso dove

Vyskytuje se v

dát: dát siobjednat si ap. co prendere*, dopřát si též farsi qc, vypít si bersi, sníst si mangiarsi

líbit: dát si líbitco tollerare q

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemmettere qualche soldo da parte

cesta: dát se na cestumettersi in viaggio

dolů: dát si dolů kabáttogliersi il cappotto

hlt: dát si hlt čehoprendere un sorso di qc

jídlo: (dát si) něco k jídlu(prendere) qualcosa da mangiare

koupel: dát si koupelfare/farsi il bagno

lázeň: dát si lázeňfare un bagno

dát: Nedá si říct.Non vuole intendere ragione.

dát: dát (si) peníze stranoumettere da parte dei soldi

dát: Dám si pivo.Mi bevo una birra, v restauraci Prendo una birra.

dát: Dám si sprchu.Faccio la doccia.

dát: Dám si to opravit.Me lo faccio riparare.

do: Dali se do tance.Si sono messi a ballare.

doušek: dát si doušek čehoprendere un sorso di qc

lok: Dáš si lok(a)?Vuoi un sorso?

mandle: dát si vytrhnout (krční) mandlefarsi togliere le tonsille

kupa: dát se do kupypo nemoci ap. riprendersi, riaversi, rimettersi, napravit své chování ap. darsi una regolata

alcol: darsi all'alcoldát se na pití, začít pít

attaccare: attaccare discorso con qdát se do řeči, zapříst hovor s kým

attaccarsi: attaccarsi al fiasco/alla bottigliauchýlit se k láhvi, dát se na pití opíjet se

bigodino: mettere i bigodinidát si natáčky, natočit si vlasy

bis: fare il bispřidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.

blocco: fare bloccosjednotit se, spojit se, dát se dohromady

boccata: tirare una boccata di sigarettadát si šluka, potáhnout z cigarety

briga: darsi/prendersi la briga di qcdát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat co

congedo: prender congedo da q/qcrozloučit se s kým/čím a odejít, dát si odchod, odejít

da: mettere qc da partedát (si) co stranou

doccia: farsi/fare la docciadát si sprchu, (o)sprchovat se

dose: farsi una dosedát si dávku

fuga: darsi alla fugadát se na útěk

ghingheri: mettersi in ghingherihodit se do gala, dát se do pucu

imboccare: imboccare la via giustadát se správnou cestou

inseguimento: mettersi all'inseguimento di q/qczačít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čím

malavita: darsi alla malavitadát se na cestu zločinu

marcia: mettersi in marciadát se na pochod

mettere: mettere qualcosa sotto i dentidát si něco na zub, něco zakousnout

mettere: mettere giùodložit (si), svléci (si), dát si dolů

mettersi: mettersi (insieme) con qdát se dohromady s kým partneři ap.

pennichella: farsi una pennichellazdřímnout si, dát si šlofíka

pranzo: mangiare qc per pranzodát si co k obědu

prendere: prendere a destradát se doprava

radere: farsi raderedát se oholit