Hlavní obsah

dát se

Dokonavé sloveso

  1. (začít s něčím) do čeho mettersi, darsi a (fare) qcDejte se do práce!Mettetevi al lavoro!Nakonec se dal na útěk.Alla fine si è dato alla fuga.
  2. ob.(moli do šatů ap.) attaccare qcob.(škůdci hromadně ap. též) infestare qc
  3. (nechat se) farsi, lasciarsi fare qcMěl by ses dát ostříhat.Dovresti farti tagliare i capelli.
  4. nedat se non cedere
  5. (být možný) potersi, essere possibileČas se nedá zastavit.Non si può fermare il tempo.Nedá se nic dělat.Non ci si può fare niente.
  6. (zamířit) kam prendere la via, dirigersi verso dove

Vyskytuje se v

dát se: nedat senon cedere

líbit: dát si líbitco tollerare q

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemmettere qualche soldo da parte

cesta: dát se na cestumettersi in viaggio

dolů: dát si dolů kabáttogliersi il cappotto

hlt: dát si hlt čehoprendere un sorso di qc

jídlo: dát si něco k jídluprendere qualcosa da mangiare

koupel: dát si koupelfare/farsi il bagno

lázeň: dát si lázeňfare un bagno

do: Dali se do tance.Si sono messi a ballare.

doušek: dát si doušek čehoprendere un sorso di qc

lok: Dáš si lok(a)?Vuoi un sorso?

mandle: dát si vytrhnout (krční) mandlefarsi togliere le tonsille

kupa: dát se do kupypo nemoci ap. riprendersi, riaversi, rimettersi, napravit své chování ap. darsi una regolata

načas: dá(va)t si načas nepospíchatprendersela comoda

alcol: dát se na pití, začít pítdarsi all'alcol

attaccare: dát se do řeči, zapříst hovor s kýmattaccare discorso con q

attaccarsi: uchýlit se k láhvi, dát se na pití opíjet seattaccarsi al fiasco/alla bottiglia

bigodino: dát si natáčky, natočit si vlasymettere i bigodini

bis: přidat si, dát si ještě/nášup i jídla ap.fare il bis

blocco: sjednotit se, spojit se, dát se dohromadyfare blocco

boccata: dát si šluka, potáhnout z cigaretytirare una boccata di sigaretta

briga: dát si (tu) práci s čím, obtěžovat se udělat codarsi/prendersi la briga di qc

congedo: rozloučit se s kým/čím a odejít, dát si odchod, odejítprender congedo da q/qc

dát: dát siobjednat si ap. co prendere*, dopřát si též farsi qc, vypít si bersi, sníst si mangiarsi

da: dát (si) co stranoumettere qc da parte

doccia: dát si sprchu, (o)sprchovat sefarsi/fare la doccia

dose: dát si dávkufarsi una dose

fuga: dát se na útěkdarsi alla fuga

ghingheri: hodit se do gala, dát se do pucumettersi in ghingheri

imboccare: dát se správnou cestouimboccare la via giusta

inseguimento: začít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čímmettersi all'inseguimento di q/qc

malavita: dát se na cestu zločinudarsi alla malavita

marcia: dát se na pochodmettersi in marcia

mettere: dát si něco na zub, něco zakousnoutmettere qualcosa sotto i denti

mettersi: dát se dohromady s kým partneři ap.mettersi (insieme) con q

pennichella: zdřímnout si, dát si šlofíkafarsi una pennichella

pranzo: dát si co k obědumangiare qc per pranzo

prendere: dát se dopravaprendere a destra

radere: dát se oholitfarsi radere

riattaccare: dát se znovu do řeči s kýmriattaccare discorso con q

ripulita: opláchnout se, dát se do pucu v rychlosti, ošplouchnout sedarsi una ripulita