Hlavní obsah

dokončit

Vyskytuje se v

compiere: compiere gli studidokončit studium

compimento: portare a compimento qcdokončit co, dovést co do konce

fine: condurre qc a finedokončit co, vést co ke zdárnému konci

obbligarsi: Si è obbligato a finire il lavoro entro un mese.Zavázal se, že dokončí práci do měsíce.

quando: Verrò quando avrò finito.Přijdu, až to dokončím.