Hlavní obsah

skončit

Dokonavé sloveso

  1. expr.(dle plánu ap.) finireexpr.(průběh ap.) terminareexpr.(uzavřít se) concludersiPrázdniny skončily.Le vacanze sono finite.
  2. (dovést ke konci) co finire(dokončit) terminare qc, portare qc a fineJeště jsem neskončil.Non ho finito ancora.Skončil školu.Ha finito gli studi.
  3. (dopadnout) jak (andare a) finire, far fine come(mít důsledky) avere conseguenzeNikdo neví, jak to skončí.Nessuno sa come andrà a finire.
  4. (umístit se) finire, prendere posto(být v cíli) arrivare (come)
  5. (skoncovat) s čím finirla, farla finita con qc, s kým chiudere (i rapporti) con qS tebou jsem skončil!Con te ho chiuso!Chtěl to skončit.Voleva farla finita.
  6. (přerušit činnost) s čím lasciare qc(již nečinit) smettere di fare qc(s výrobou ap.) cessare qcSe sportem skončil.Ha lasciato lo sport.

Vyskytuje se v

nezdar: skončit nezdaremfallire

: Zavolej mi, až skončíš.Chiamami quando finisci.

však: Válka skončila, spory však pokračují.La guerra è finita, i contrasti però continuano.

giustizia: skončit v rukou justicefinire nelle mani della giustizia

gloria: skončit zdárněfinire in gloria

male: špatně skončit/dopadnoutfinire male

parità: skončit nerozhodněfinire in parità

risata: skončit dobře, dobře dopadnoutfinire a risate/in una risata

termine: (s)končitavere termine

beh: Tak jo, skončeme to!Beh, facciamola finita!

classificarsi: Skončil druhý. v závoděSi è classificato secondo.

dovere: Muselo to takhle skončit.Doveva finire così.

finire: Válka skončila v roce 1945.La guerra finì nel 1945.

finito: S ním jsem skončila.Con lui, l'ho fatta finita.

pari: Zápas skončil nerozhodně.La partita è finita pari.

andare: skončit, dopadnout jak, mít jaký konecandare a finire come

muro: skončit u zdi, být zastřelenfinire al muro

topo: skončit v pasti/jako krysafar la fine del topo

skončit: Prázdniny skončily.Le vacanze sono finite.