Hlavní obsah

skončit

Dokonavé sloveso

  1. expr.(dle plánu ap.) finireexpr.(průběh ap.) terminareexpr.(uzavřít se) concludersiPrázdniny skončily.Le vacanze sono finite.
  2. (dovést ke konci) co finire(dokončit) terminare qc, portare qc a fineSkončil školu.Ha finito gli studi.Ještě jsem neskončil.Non ho finito ancora.
  3. (dopadnout) jak (andare a) finire, far fine come(mít důsledky) avere conseguenzeNikdo neví, jak to skončí.Nessuno sa come andrà a finire.
  4. (umístit se) finire, prendere posto(být v cíli) arrivare (come)
  5. (skoncovat) s čím finirla, farla finita con qc, s kým chiudere (i rapporti) con qS tebou jsem skončil!Con te ho chiuso!Chtěl to skončit.Voleva farla finita.
  6. (přerušit činnost) s čím lasciare qc(již nečinit) smettere di fare qc(s výrobou ap.) cessare qcSe sportem skončil.Ha lasciato lo sport.

Vyskytuje se v

nezdar: skončit nezdaremfallire

: Zavolej mi, až skončíš.Chiamami quando finisci.

však: Válka skončila, spory však pokračují.La guerra è finita, i contrasti però continuano.

giustizia: finire nelle mani della giustiziaskončit v rukou justice

gloria: finire in gloriaskončit zdárně

male: finire malešpatně skončit/dopadnout

parità: finire in paritàskončit nerozhodně

risata: finire a risate/in una risataskončit dobře, dobře dopadnout

termine: avere termine(s)končit

beh: Beh, facciamola finita!Tak jo, skončeme to!

classificarsi: Si è classificato secondo.Skončil druhý. v závodě

dovere: Doveva finire così.Muselo to takhle skončit.

finire: La guerra finì nel 1945.Válka skončila v roce 1945.

finire: Com'è finita la partita?Jak skončil ten zápas?

finire: È finito all'ospedaleSkončil v nemocnici.

finire: Finirà in galera.Ten skončí v lochu.

finito: Con lui, l'ho fatta finita.S ním jsem skončila.

pari: La partita è finita pari.Zápas skončil nerozhodně.

andare: andare a finire comeskončit, dopadnout jak, mít jaký konec

finire: finire maleskončit špatně ekonomicky ap.

muro: finire al muroskončit u zdi, být zastřelen

topo: far la fine del toposkončit v pasti/jako krysa