Hlavní obsah

arrivare

Intranzitivní slovesoaus. essere

  1. dove přijet, přijít, dorazit, dojet, dojít, přiletět, připlout kamSono arrivati.Přijeli.Arrivo!Už jdu!, Už jsem na cestě!arrivare in orariodorazit načasfar arrivare q/qc dovedostat, přivést koho kam, přivodit co důsledky ap., přivolat i déšť ap.
  2. dove dostat se kam cestou ap.Come si arriva a...?Jak se dostanu do...?
  3. a qc dospět, dojít k čemu názoru ap.arrivare alla conclusionedojít k závěru
  4. (fino a) qc dosáhnout čeho, sahat, dosahovat kam mez ap., dotáhnout to kamNon ci arrivo.Nedosáhnu tam., přen. To je nad mé síly., Na to nestačím.Non è arrivato ai sessant'anni.Nedožil se (ani) šedesátky.arrivare allo scopodosáhnout svého cíle
  5. a fare qc dokázat, zvládnout (to) copřen. dokonce se odvážit udělat co
  6. a qc dožít se čeho druhého dne ap.
  7. někam to dotáhnout, prorazit, získat slávu
  8. a q potkat koho štěstí ap., stát se, přihodit se komu

Vyskytuje se v

conoscere: (arrivare a) conoscereq/qc poznat koho/co

arrivato: nuovo arrivatonově příchozí, nováček

arrivo: arrivo in ritardopozdní příchod

arrivo: essere in arrivoprávě přijíždět

arrivo: una chiamata in arrivopříchozí hovor

compromesso: venire/arrivare a un compromessodosáhnout kompromisu

meta: arrivare alla metadosáhnout cíle

partenza: tabellone delle partenze e arrivitabule příjezdů a odjezdů

posta: posta in arrivo/partenzadošlá/odchozí pošta

punto: arrivare a un punto mortouvíznout na mrtvém bodě

puntuale: arrivare puntualepřijít přesně (včas)

salvo: arrivare sano e salvov pořádku dorazit

successo: arrivare al successo, riscuotere successozaznamenat úspěch

tabellone: tabellone arrivi e partenzetabule příjezdů a odjezdů vlaku

traguardo: arrivare/giungere al traguardodojít/dorazit do cíle

arrivato: Ben arrivato!Vítej!, Buď vítán!

brutto: È arrivata in un brutto momento.Přišla nevhod/ve špatný okamžik.

certo: Certi sono arrivati, altri no.Někdo přišel, někdo ne.

che: Dubito che arrivi.Pochybuji, že přijede.

essere: Non è ancora arrivato.Ještě nepřijel.

giusto: arrivare giusto in tempopřijít právě včas

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

insieme: È arrivato insieme a me.Přišel zároveň se mnou.

ipotizzare: Ipotizziamo che arriverà tardi.Předpokládejme, že přijede pozdě.

messaggiare: Messaggiami appena arrivi.Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

posizione: È arrivato in prima posizione.Přijel na prvním místě.

posto: È arrivato al secondo posto.Přijel do cíle na druhém místě.

probabilmente: Arriverà probabilmente domani.Přijede asi zítra.

proprio: È arrivato proprio adesso.Právě přišel.

qui: Sono arrivati fin qui.Došli až sem.

ritardo: Arrivi in ritardo.Jdeš pozdě., Máš zpoždění.

sotto: Siamo arrivati sotto Natale.Přijeli jsme těsně před Vánoci.

arrivato: sport primo/secondo arrivatoprvní/druhý v cíli

cicogna: È arrivata la cicogna.Přiletěl čáp. narodilo se dítě

frutta: (arrivare) alla frutta(přijet) příliš pozdě s křížkem po funuse